maanantai 20. toukokuuta 2019

Analyysi 3M

3M kurssi on tippunut viimeisinä viikkoina vahvasti ja olen tarttunut tilaisuuteen ja ostanut osaketta läheltä kolmen vuoden pohjia useammassa erässä. Kappalemäärät on Nordnetin ostoa lukuun ottamatta pieniä, mutta summaa kertyy 3M hinnalla ihan mukavasti. Jos kurssin matka jatkuu alaspäin, ajatuksena on lisätä panoksia ja sitä ennen on syytä tehdä hiukan kotiläksyjä.

Entuudestaan minulle oli selvää, että 3M on laadukas yhtiö. Se teollisuusyritys, jonka vuoksi se on syklinen eli tulos kärsii talouden suhdanteesta. Laskua perustellaan taantumapeloilla ja toiseksi tulokset on pettänyt odotukset useamman vuosineljänneksen peräjälkeen.

3M on yhtiönä hyvin taantumaa kestävä. Se on maksanut katkotta osinkoja yli 100 vuotta ja korottanut niitä viimeiset 60 vuotta. Nyt kuitenkin maksusuhde kassavirtaan alkaa olla 70-80% välissä. 2% omien osakkeiden ostot pienentävät tarvittavaa raha määrää osingon korotuksiin. Finanssikriisissä sen ROE tipahti tasolle 25%, joka on mielestäni edelleen erinomainen tulos. Samoin nettomarginaali yli 13%.

3M nykyinen P/E on noin 18 ja osinkotuotto 3,41%, joka selvästi viiden viimeisen vuoden keskiarvon 2,4% yläpuolella. Oman pääoman tuotto (ROE) on korkea 54% jota toki yhtiön omien osakkeiden osto ja ja noussut velkaantumisaste parantaa. Koko pääoman tuotto on hyvä 14,43%. ROIC (TTM) 22%. 3M on kuitenkin ollut velkaantumisen kanssa yleisesti konservatiivinen ja ei ole päästänyt nettovelkaantumisastetta koskaan 189% korkeammaksi. Nykyinen nettovelkaantumisaste on 169%. Tämä voi aiheuttaa painetta osinkojen korotuksiin.

Olen laskenut yhtiöille blogini oikeasta laidasta löytyvällä Buffet formula linkillä Instric Valueta. 3M vuotuinen osinko on tällä hetkellä 5,76$. Osingon kasvu on ollut viimeisen vuoden 13%. Oletuksella tämä kestää viisi vuotta ja sen jälkeen kasvu on 5%. 5% saan siitä, että yhtiö ostaa omia osakkeuta 2% ja lisäksi BKT kasvaa vuosittain 3%, jonka 3M on pystynyt yleensä kasvamaan. Näillä saadaan edellytykset kasvattaa osinkoa 5%. Jos laitetaan turvamarginaaliksi 20% (Oletan arvojen toteutuvan 80% todennäköisyydellä) ja vertailutuotoksi 8%, joka osakesijoituksen keskimääräinen tuotto mielestäni vähän yläkanttiin erityisesti nykyisellä arvostustasolla. Näillä oletuksilla 3M fairvalueksi saadaan 224$. 13% osingon kasvu on kova ja sen toteutuminen on mielestäni epätodennäköistä. Investing.com kertoo 3M osingon kasvun olleen 9,88%. Jos tämän pyöristää 10% niin fairvalue on muuten samoilla oletuksilla 195 USD. Tällä hetkellä kauppasota rajoittaa menoa ja mikäli tämä oletetaan tiputtavan osingon kasvun 7% niin saadaan samoilla oletuksilla Fair Valueksi 171$, joka on lähellä nykyistä kurssia. Laskin oeltuksella osingon 5.5% osingon kasvulla, joka lähellä pienintä mitä pystyy laskurilla laskemaan, jos 5% kasvu on pienin mahdollinen osingon kasvu. Taulukossa on laskettu Instric Value eri tuotto-odotouksilla ja osingon kasvuilla:

Osingonkasvu/ Tuotto-odotus
7 %
8 %
9 %
10 %
5.5 %
247 USD
160 USD
124 USD
99 USD
6 %
253 USD
164 USD
126 USD
101 USD
7 %
264 USD
171 USD
132 USD
105 USD
8 %
277 USD
179 USD
137 USD
110 USD
9 %
289 USD
187 USD
144 USD
114 USD
10 %
303 USD
195 USD
150 USD
119 USD
11 %
316 USD
204 USD
156 USD
124 USD
12 %
330 USD
213 USD
163 USD
130 USD
13 %
345 USD
222 USD
171 USD
135 USD

Laskelma perustuu osingon kasvuun ja pidemmällä aika jänteellä osingon kasvun takana on oltava tuloksen kasvu. Nyt johtuen kauppasota jännitteistä tulos voi tipahtaa ja voi olla jopa todennäköistä. Samoin korkokäyrät ennustavat taantumaa. Historiallisesti viimeisen 20 vuodenaikana 3M osakekohtainen tulos on tyypillisesti tipahtanut 7-9% eli se ei ole hirvittävän syklinen. Täällä on Dividend Growth Stocks blogista löytyvät laskelma Fair Valuelle usealla eri menetelmällä. Se antaa Fair Valueksi 293$. Laskelmassa on mielenkiintoisesti saatu fair Value laskettua 5 keskiarvo P/E:n minimi ja maksimi P/E:n avulla viiden vuoden ajalta, joka kerottu vuoden EPS:illä. Tästä saatu hinta, joka on 155$.

keskiviikko 1. toukokuuta 2019

Salkun tuotto Huhtikuussa 2019

Salkun tuotto huhtikuussa 2,05%:ttia. Salkku on tuottanut huimat 15,66% vuoden alusta. Kaupankäyntikuluni laskivat tasolle 17,22€. Kulut olivat 0,86% kaupankäyntivolyymista (2012,29€) ja 0,93% lisätystä pääomasta (1845,21€).

Osinkoja kertyi muhkeat 2532,25€. Osinkoja tuli 104,45% enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Panostukseni osinkoihin alkavat näkyä todenteolla.

Tuloskausi on alkanut varsin hyvissä merkeissä erityisesti Amerikassa. Suomessa indeksin suurista Nokia ja Nordea aiheutti pettymykset muutoin kausi sujunut ihan mukavasti. Salkkuni suurista sijoituksista Investor oli varsin positiivinen. Iron Mountain petti liikevaihdossa ja tulos edelleen jatkoi kasvu-uralla. Koska kurssi reagoi voimakkaasti tein lisäyksen yhtiöön ja se nousi suurimpien sijoitusteni joukkoon. Koron nostopaineiden hellittäminen on selkeä hyvä signaali yhtiölle. Tosin USA:n inflaation kiihtyminen oi johtaa uusiin korotuksiin. Hyvä osinko antaa turvaa, jos korko nousee ja voi johtaa talouden jäähtymiseen ja kurssilaskuun. Pörssissä on ollut melkoinen hype viime ajat. Odottelen laskuja jossain vaiheessa, jossa sitten panostaa osinkoja.