keskiviikko 28. syyskuuta 2016

Sampo tilannekatsaus

Ostin Sampoa useamman erän heinä-elokuun aikana yhtiön kurssin tippuessa 40€ alapuolelle. Paikallaan tehdä pieni katsaus yhtiöön. Olen analysoinut yhtiötä aiemmin viije vuoden toukokuussa ja sen voi lukea täältä. Tässä yhteydessä teen vain päivitystarkastelun.

Yrityksen tulos muodostuu seuraavasti
Sampo
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Liikevaihto, milj.€
6 515
5 560
6 678
6 804
6 649

Tulos ennen veroja, milj. €


Konserni yhteensä
1 320
1 228
1 616
1 668
1 759
1888
Vahinkovakuutus, If
707
636
858
929
931
960
Osakkuusyhtiö, Nordea
523
534
653
635
680
751
Henkivakuutus, Mandatum Life
142
137
136
153
163
181
Omistusyhteisö (pl. Nordea)
 -48
-77
-30
-45
-12
-1
Konsernin tilikauden tulos, milj. €
 1 104
1 038
1 404
1 452
1 540
1656
Oman pääoman tuotto, %
21,8
7,7
19,5
13,8
10,9
14,0
  
Lyhyesti kommentoituna vuosi 2015: Liikevaihtoa en löytänyt nopeasti avain tiedoista, mutta minulle oleellisempaa ovat muut tunnusluvut. Konsernin tulos on kasvanut 7%, vahinkovakuutus 3%, Nordean 10%, henkivakuutus 11% ja muut osakkuusyhtiöt pienentäneet tappiota 91%, joten kaikki sektorit ovat menestyneet varsin mallikkaasti.

perjantai 16. syyskuuta 2016

AT&T tilannekatsaus

AT&T Inc:n osuus on noussut salkussani huomattavaksi ja pieni katsaus yhtiöön on paikallaan. Viimeisin ostoni on 14.9 hintaan 39,93€. Osake ei ole enää P/E.llä yli 17 halpa, mutta nykyiseen markkinaan suhteutettuna mielestäni kohtuullinen arvostus. Osinkotuotto 4,81% on erityisesti osinkoaristokraatille tällä hetkellä korkea. Payoutratio on korkea, vuoden tuloksesta laskettuna 82%, joten suuria korotuksia osinkoon ei ole odotettavissa. P/B:llä 1,9 yhtiö on aika maltillisesti arvostettu. Tulos pompannut 121% vuoden takaisesta, mutta laskenut hiukan edellisestä kvartaalista. EPS:issä voi tulkita valitsemalla aikajänteen olla pieni trendi alas tai ylös.

Yhtiö on ostanut Warren Buffettin sijoituksena tunnetun Direct TV:n sitten viimeisimmän analyysini yhtiöstä. Yhtiön fairvaluen arvioiminen on nykyisellään haastavaa, mutta en näe tilannetta ollenkaan huonona katsellessa yhtiön viimeisten neljännesten kassavirtaa ja Direct TV:n mahdollisesti tuomaa kasvua. Osinkotuotto tuntuu kohtuulliselta ja osaketta voi kohtuudella ajatella pitävänsä. Uskon datamääränä ja langattoman liikenteen kasvuun jatkossa.

Aiheeseen liittyvää: AT&T analyysiä ja osto     

tiistai 13. syyskuuta 2016

Salkun 30+ suurimmat osakesijoitukset ja loppuyhteenveto

Olen saanut palautetta salkkuni runsaasta hajautuksesta tämä osuu toisaalta kohteeseen. Tarkasteluun on vierähtänyt luvattoman kauan. Toisaalta tätä kirjoittaessa 30 osaketta ei kuulosta suurensuurelta määrältä. Mikä on sitten riittävä hajautus. Omassa salkussani on varmasti useasta näkökulmasta liikaa hajautusta ja vähän päällekkäisyyksiä. Toisaalta jokainen sijoitus on puntaroitu ja arvioin ne aikanaan uudestaan. Osaa ei ole kulujen näkökulmasta kovin järkevää myydä. Nytkin olen kuitenkin mm. Telian ja Fortumin havainnut jääneen salkkuun mätänemään.

Suurin lopuista sijoituksista on Scanfil. Tuotto on todella hyvä ja olen siitä jo osan ulosmitannut luopumalla ostotarjouksen myötä Sievi Capitalista. Takaset pitää hyvää huolta omistuksestaan, vaikka välillä epäilyttää toimintapiensijoittajan näkökulmasta. Tämä on syy miksi en ole lisännyt omistustani. Aion joka tapauksessa istua omistukseni päällä, joka on jo monin kertaistunut ja johtaisi huomattaviin veroihin. Yhtiöltä on odotettavissa kasvua uusimman oston myötä, mikäli kaikki menee suunnitellusti. Tällä hetkellä näyttää hyvältä.

Kone on yhtiönä aina kallis ja tästä syystä sen hankinnat ovat jääneet aina minulla pieniksi. Kauanko yhtiön kasvu jatkuu en osaa sanoa, mutta tässä kyydissä on mukava olla. Sopivissa saumoissa lisäilen kenties omistustani. Näin olen puhunut jo vuosia ja aina hankinnat on omasta näkökulmastani liian pieniä.

Taaleritehdas nykyisin Taaleri oli edellisen vuoden marraskuussa salkussani pienellä painolla. Tämän jälkeen olen lisännyt yhtiötä useaan otteeseen. Yhtiöllä on hyviä näyttöjä yritysjärjestelyistä antanut johto ja rohkeutta investoida vaikeissa tilanteissa. Sillä on hyvä rahastobisnes, joka varmasti herättää mielenkiintoa. Suomen rahastoyhtiöiden on kasvettava suuremmiksi, jotta päästään parempiin hyötysuhteisiin. Suurten yhtiöiden rahastot ovat varsin heikkoja verrattuna pienempiin toimijiin. yhtiö teki mielestäni varsin hyvät kaupat Garantiassa. Olen käsitellyt yhtiötä aiemmin blogissani. Tämän jälkeen yhtiö listautunut päälistalle. Tämä on yksi yhtiön mahdollisista kurssiajureista. Se nousee aikanaan  indekseihin joka lisää kysyntää ja likviditeettiä. Olen tehnyt erillisen analyysin yhtiöstä.

tiistai 6. syyskuuta 2016

Elecster Oyj

Elecster on noussut merkittäväksi sijoitukseksi salkussani, joten pieni arviointi yhtiöstä on paikallaan. 

Elecster Oyj suunnittelee, valmistaa ja markkinoi päätuotteenaan UHT- (Ultra High Temperature) eli iskukuumennetun maidon prosessointi- ja aseptisia pakkauslinjoja ja niihin liittyviä pakkausmateriaaleja maailmanlaajuisesti. Yhtiön tuotteista 80–90 % menee vientiin, noin 60 maahan.

Kylmäkoskella sijaitsevan pääkonttorin ja tehtaiden lisäksi yhtiöllä on muovitehdas Reisjärvellä, sekä tytäryhtiöitä Toijalassa, Tallinnassa Virossa, Pietarissa Venäjällä, Tianjinissa, sekä Nairobissa Keniassa.

Elecster Oyj:n toiminta alkoi vuonna 1966 Tuomo Halonen Oy:nä perustajansa autotallissa Kylmäkoskella. 1970-luvun puolivälissä yhtiö patentoi ensimmäisen UHT-pussipakkausjärjestelmänsä. Yhtiö muutti myöhemmin nimensä Elecsteriksi ja listautui Helsingin pörssiin 18. tammikuuta 1989.

Yhtiön päämarkkinat ovat alueilla, joissa meijerituotteiden säilyvyys toimitusketjussa on ongelmallista johtuen kuumasta ilmastosta ja heikosta infrastruktuurista. Asiakaskunta koostuu johtavista maidonjalostajista eri puolilla maailmaa. Tuotteita on toimitettu 50 vuoden toiminnan aikana jo yli 80 maahan. Elecster-tuotantolinjalla maito iskukuumennetaan hetkeksi  140°C:seen ja pakataan sen jälkeen aseptisesti. Prosessissa maidon vitamiinit ja maku säilyvät, mutta pilaantumista aiheuttavat pieneliöt eliminoituvat. Näin maito saadaan säilymään useita kuukausia ilman energiaa kuluttavaa kylmäketjua.

UHT tekniikka hyödyttä asikasta tai kuluttajaa usealla tavalla. Kuljettaminen ja säilyvyys paranee, ei tarvita kylmäketjua. Elecster toimii kaupungistumisen ja väestön kasvun megatrendin turvin. Tekniikka mahdollistaa maidon tuottamisen halvemmissa maissa, kun perinteisellä pastöroinnilla maidon kuljettaminen pidempiä matkoja on hankalaa.

Tulos ja osinko kehitys


2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
EPS
0.82
0.65
0.60
0.59
0.54


osinko
0.30
0.28
0.25
0.22
0.17
0.14
0.10

Elecsterillä on seitsemän vuoden osingon kasvatuksen putki ja samalla osakekohtainen tulos on kasvanut. Osingon jako suhde on säilynyt maltillisena ollen 2015 36,5%, viimeiset vuodet Elecster on jakanut noin 40% tuloksesta osinkoina.

Kooste viimeisestä tuloksesta

Tammi-kesäkuu:
− Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015: 22,3 MEUR)
− Liikevoitto 2,4 MEUR (1,8 MEUR)
− Tulos ennen veroja 2,2 MEUR (1,7 MEUR)
− Tulos/osake 0,47 EUR (0,35 EUR)
− Omavaraisuusaste 45,8 % (47,9 %)

Huhti-kesäkuu:
− Liikevaihto 11,6 MEUR (4-6/2015: 11,3 MEUR)
− Liikevoitto 1,6 MEUR (1,0 MEUR)
− Tulos ennen veroja 1,4 MEUR (0,9 MEUR)
− Tulos/osake 0,29 EUR (0,17 EUR)

Tuloskasvu (EPS) oin hurja 70%. Tulosesta yhä suurempi osa tulee pakkausmateriaaleista joiden kapasiteettia on kasvatettu. Tämä on jatkuvaa suhdanteesta riippumatonta tuloa. Suhdanteen ja koneiden kysynnän parantuessa Elecsterillä potentiaalia nostaa tulosta paljon, joka taas jälleen lisää pakkausmateriaalien kysyntää.

Arvostus

Elecsterin P/E on noin 11 ja kasvu tuloksessa 26% jolloin PEG-luku on selvästi alle 0,5. Näillä arvostuksilla Elecster on erittäin halpa. Samoin yhtiö voi saavuttaa Eurooppalaisen osinko aristokraatti statuksen ja ne osakkeet on yleensä arvokkaammin arvostettu. Pääoman tuotto on kasvu-uralla kasvavien volyymien kautta.

sunnuntai 4. syyskuuta 2016

Heinäkuun ja elokuun tapahtumat

Kävin heinä- ja elokuussa runsaammin kauppaa ja tässä tarkistelua kaupoista. Kulut olivat kohtuullisen korkeat ja niillä on ihan merkittävä vaikutus tuottoon.

Heinäkuun alussa tankkailin Superrahastoja pikku rahalla indeksien ollessa ylimyytyjä. Nämä ovat kustannuksiltaan edullisia ja täyttää salkussani pienien ja keksisuurien osakkeiden osuutta.  Tämän jälkeen hankin ETF:iä Nordnetin kuukausisäästöllä. Näillä tavoitteena hankkia indeksiä maailmalta edullisesti, kehittyviä markkinoita, joissa pieniä osakkeita. Markkinoilla hypeä ilmassa ja korkoon on hyvä tasapainottaa. Olen hankkinut ISharesin kehittyvien markkinoiden korkoa pikkuhiljaa. Se tarjoaa kohtuullista korkotuottoa, kustannukset on muihin mainittuihin korkeat. Haluan kuitenkin osinkotuloa aikanaan tulevan laskun varalle. Toisena sijoituksena uutena otin mukaan ISharesin dividend ETF:n Amerikasta. Siinä on iso valikoima osingon kasvattajia. Tämä tuo tarpeellista osinkovirtaa marraskuulle, jossa minulla on vähän osinkoja. Toisaalta arvostus Amerikassa on korkealla ja osinko ETF hiukan rajaa arvostusta.

6.7 kevensin hiukan brexit dipistä hankittua ja Sampoa ja ostin tilalle Nordeaa, joka jatkoi laskettelua, vaikka Sampo nousi. Mielestäni oli fiksua luopua Samposta, jonka tulos riippuu paljon Nordean tuloksesta. Tätä kirjoittaessa Nordea onkin noussut 7,28 eurosta 8,94 euroon. Nousu lähti jo päivä tasolla rivakasti liikkeelle ja käytännössä noususta tulleet voittovarat jäi minulle Nordean osakkeina. 7.7 kevensin Dovre omistustani, suhtaudun hiukan pessimistisesti öljyn tulevaisuuden näkymiin. Hankin hiukan epäilyttävän tulosvaroituksen tehnyttä Betssonnia. Kuittasin yhtiöstä mukavat voitot myöhemmin myydessäni elokuussa, ehkä liian aikaisin. Suhtaudun kuitenkin epäilyksellä yhtiön johtoon, tulosvaroitus haiskahti. Sinänsä verkkopelaaminen on kasvussa ja yhtiö tekee mukavaa tasaista suhdanteesta riippumatonta tuottoa ja on mukavalla kasvu uralla. Numeroiden valossa erinomainen yhtiö, mutta johdon moraalin ollessa kyseenalainen voi yhtiökin toimia moraalittomasti ja tämä voi tulla yllättäen suurena iskuna, kuten Volkwagen casessa. Luovuin yhtiöstä tässä vaiheessa, mutta edelleen seuraan tilannetta. Heinäkuun lopussa pelailin Elecsterillä. Yhtiöllä on vähäinen likviditeetti, jonka johdosta kurssi heiluu suuresti. Yhtiöllä on hyvä kasvutrendi tuotteen osalta, tuloksessa ja osingossa. Yhtiö on mielestäni halpa. Käyn tätä paremmin läpi erikseen.      

Heinäkuu
Tapahtuma
Arvopaperi
Aika
Hinta (EUR)
Kulut
Myynti
Elecster A
29.07.2016
10.09
5
Osto
VANGUARD MID-CAP VALUE (VOE)
29.07.2016
82.95
15
Osto
Elecster A
28.07.2016
9.80
5
Osto
Elecster A
27.07.2016
9.80
5
Osto
Elecster A
15.07.2016
9.81
5
Osto
Protector Forsikring
12.07.2016
7.65
10
Myynti
Elecster A
12.07.2016
10.43
5
Osto
Elecster A
11.07.2016
10.01
5
Osto
Seligson Phoenix A
11.07.2016
21.52
0
Osto
Betsson B
08.07.2016
6.90
10
Myynti
Nordea Bank
08.07.2016
7.39
5
Myynti
Dovre Group
07.07.2016
0.31
8
Myynti
Sampo A
06.07.2016
35.99
5
Osto
Nordea Bank
06.07.2016
7.28
5
Osto
 iShs III-EM Loc.Gov.Bd.UC.ETF Registered Shares USD
05.07.2016
59.49
0
Osto
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
05.07.2016
19.04
0
Osto
iShares Core MSCI World UCITS ETF
05.07.2016
36.72
0
Osto
ISHSII-MSCI USA DIV.IQ U.
05.07.2016
25.23
0
Osto
Nordnet Superrahasto Suomi
01.07.2016
116.57
0
Osto
Nordnet Superfonden Sverige
01.07.2016
28.45
0
Osto
Nordnet Superfondet Norge
01.07.2016
10.11
0