torstai 20. syyskuuta 2018

Sijoittamisen riskit

Sijoittamisen riski on hyvin yleisesti pidetty samana kuin volatiliteetti tai oikeammin sitä mittaroidaan volatiliteetillä. Tämä on hyvin yleisesti todettu huonoksi mittariksi. Vasta argumenttina usein toimii, että se paras riskin mittari.

Warren Buffettin sanotaan ajattelevan riskistä eri tavalla. Ajattelin ottaa lusikan kauniiseen käteen ja tehdä oman riskiluokituksen tai listan, jossa yksinkertaisesti sijoittamisen riskit.

Riskit suurimmasta pienimpään

1. Monimutkainen sijoitus tuote lävähtää isossa mittakaavassa reisille

Normaalin sijoitustuotteen lasku päättyy nollaan ja maksimitappio on oman sijoitetun pääoman menettäminen eli 100% tappio. Nousu sen sijaan voi olla yli 100% ja joillaki Bear-tuotteella on mahdollista tehdä suurempi tappiko kuin sijoitettu pääoma. Eli on pakko ostaa takaisin suuremmalla summalla kuin aiemmin itse tuotetta ostanut ja /tai maksamaan sitten lainatun tuotteen osinkoja alkuperäiselle omistajalle.

2. Konkurssi

Konkurssi on tapaus, jossa sijoitetun pääoman voi menettää lähes kokonaan. Siitä huolimatta yleensä saa jotain takaisin. Selvitystilassa olevan osakkeen voi yhä myydä yhä pörssissä. Konkurssi voi olla yllättävä, markkinoilta löytyy tilanteista joissa tilanteesta on annettu väärä ylioptimistinen kuva ja kirjanpitoa sävelletty.

3. Vastapuoli riski
Yksi suuri riski mitä ei tule usein ajateltua on vastapuoli riski. Oikeastaan se kuuluu edelliseen kohtaan konkurssi, mutta tulee eri tavalla. Tämä tulee esille rahastoissa ja tietyissä vakuutus tuotteissa ja epäsuorasti replikoiduissa ETF:ssä. Tämä riski totetuu, kun vastapuoli menettää maksukykynsä. Tämä ei ole kovin tavallista, mutta esimerkkinä finanssikriisissä Bear&Stearsin ja Lehman Brothers olivat vastapuolina isossa määrässä erilaisia sijoitustuotteita. Monien sijoitukset kärsivät merkittäviä menetyksiä tämän vuoksi jopa suomalaisissa pankeissa. Harva tulee katsoneeksi esimerkkinä vakuutuskuorissa kuka on vastapuoli ja mitä tapahtuu, jos se menettää maksuvalmiuden. Moni katsoo, että oma pankki ei vaikuta asiaan ja sitten taustalla oikeasti häärii iso Amerikkalainen pankki.

4. Velkojen maksamatta jättäminen

Kohtuullisen suuri riski on yrityksen maksuvalmiuden menetys ja velkojen maksamatta jättäminen. Tämä voi näkyä velkakirjasijoittajalle saamisina ja korot ja maksut eivät tule ajallaan. vastaavasti osakkeelle tämä näkyy helposti tuloksessa, koska luottoluokitus yleensä laskee. Lisäksi liiketoiminnan pyörittäminen voi vaikeutua maksuhäiriömerkintöjen vuoksi.

5. Kauppasota

Kauppasota hidastaa kauppaa ja taloudellista aktiivisuutta ja rahan kiertonopeutta. Yrityksille se voi vaikeuttaa hyödykkeiden saatavuutta ja korottaa hintaa hallitsemattomasti. Sijoittajalle tämä voi aiheuttaa tilanteen, että hyödykettä jonka ennen olisi sijoituksillaan saanut ei enää saa hintojen noustua.

6. Verotus

Verotus voi laskea tuottoa lasketusta ja tavoitellun hyödykkeen saaminen tavoiteltuun hintaa ei välttämättä onnistu määritellyssä ajassa. Verotus voi laskea yritysten tuottoa ja sitä kautta sijoittajan tuottoa.

7. Luottoluokituksen lasku

Luottoluokituksen lasku heikentää yrityksen rahoitusasemaa ja mahdollisuuksia tehdä tuottoa. Jos sijoittajalla on yrityksen velkakirjoja, niiden arvo laskee, koska tulevat lainat ovat maksaa parempaa korkoa. Kukaan ei halua huonomman tuoton lainaa.

8. Oma ylivelkaantuminen/ pakkomyynti
Ottaessaan lainaa, jossa salkku on takauksena voi tulla eteen tilanne, että sijoitusten arvo ei kata lainan takaukseen vaadittavaa osaa ja sijoituksia pitää myydä poissa. Tässä tilanteessa ei saa myydä välttämättä mieleistä sijoitusta vaan on myytävä sellainen sijoitus jolla velkatilanne saadaan tasapainoon. Myynti tapahtuu helposti Internet aikakautena automaattisesti.

9. Inflaatio

Inflaatio on suurempaa kuin sijoitustesi tuotto, et saa enää ostettua sijoittamallasi rahalla samaa tuote minkä olisit voinut ostaa ennen sijoittamisen aloittamista.

10. Myynti laskun jälkeen

Tämä on ehkä tyypillisin toteutuva riski. Sijoittaja pettyy sijoitukseen juuri kriittisellä hetkellä ja myy sijoituksen alhaiseen hintaan ja kuittaa tappiot.

11. Myynti liian aikaisin
Sijoittaja on saanut sijoituksesta hyvät tuotot ja myy sijoituksen liian aikaisin, nousua voi olla vielä paljon jäljellä. Käteisenä voi hävitä rahansa inflaatiolla varsinkin nousun loppuhuipennuksessa, kun Inflaatio kiihtyy.

12. Kurssilasku
Tämä on pelätyin riski. Tosiasiassa tämä ei aiheuta tappiota ennen kuin on myynyt. Oikeastaan se oikea riski on ostaa sijoitus liian kalliilla, jonka jälkeen hinta palaa normaaliin. Ehkä suurempi tuottoihin vaikuttava tekijä katkos yrityksen positiivisen tuloksen teossa, joka vie pohjaa korkoa korolle kasvulta.

Loppuajatukset

Riskiä on erittäin hankala mittaroida. Edellä olevalla listalla voi arvioida yritykseen kohdistuvia riskejä vaikka antamalla pisteitä kustakin. Suuri riski on periaatteessa sijoittaja itse, jollei ota selvää asioista. Lista ei ehkä ole täydellinen, listaan kävi mielessä lisätä liian korkeakuluinen sijoitus, liiallinen luotto johonkin lähteeseen muutamia mainitakseni. Halusin kiteyttää listan lyhyeksi ja tuoda esille, että kurssilaskusta ei tule tappiota ellei myy. Riski on oikeasti ostaminen liian kallliilla.

maanantai 10. syyskuuta 2018

Arvostuksesta, ovatko osakemarkkinat kalliit?

Viimeaikoina mm. Sijoitustiedossa ja Sharevillessä on keskusteltu markkinoiden arvostuksesta. Yhtenä lähtökohtana on ollut indeksisijoittamisesta kirjan tehneen Marko Erolan kommentit Teerenpeleissä tehtyyn haastatteluun. Erola kirjoitti tämän jälkeen artikkelin sijoitustietoon omista ajatuksistaan.

Teerenpeleissä käytiin varsin mehukas keskustelu arvostuksesta ja koron vaikutuksesta arvostukseen. Haluan tähän nyt sitten kirjata itselleni omat ajatukset arvostuksesta ylös. Erola listasi arvostuksen mittariksi CAPE, Tobin Q ja Buffett-indikaattorin. CAPE ja Tobin q on käsitelty englanniksi täällä. Olen samaa mieltä Erolan kanssa, että USA:n markkinat ovat noilla mittareilla korkealle arvostetut. Sijoitin ensimmäisen kerran Vanguard Total Stock Markettiin parhaana pitämääni ETF:ään 2010. Pidin jo silloin markkinoita kalliina. Nyt tuo sijoitus on 173% plussalla plus kahdeksan vuoden osingot. Disclaimer nykyiseen tyyliin ajatteluuni saattaa vaikuttaa onnistunut sijoitus. Tämä ei ole mikään sijoitussuositus vaan totean mahdollisen ajatteluuni vaikuttavan asian. Markkina voi siis mielestäni korkeasta arvostuksesta huolimatta tuottaa ja erityisesti ennätysalhaiset korot tekevät tilanteesta mutkikkaan.

Pyysing toi keskusteluun korkotason ja sitä voidaan huomoioida esimerkkinä niin sanotulla FED:in mallilla. Siinä ohjauskorkoa verrataan P/E-luvun käänteislukuun. No USA:n valtion nyt korko on noin 3% ja Shiller P/E 33, joten 1/P/E=1/33=0,03 eli 3%. Markkinat on tämän perusteella järkevästi arvostettu. FED luvun ennustettavuus on huono, siitä voi lukea vaikka täältä ja muuta kritiikkiä. 

Pyysing edelleen toi esille sijoittamisen dialemman. Mikä on markkinoilla kallista? USA:ssa arvostukset on korkealla ja indeksiin ei ehkä kannata sijoittaa, mutta sieltäkin löytyy maltillisesti arvostettuja yhtiöitä ja toimialoja. Pyysing toi varovasti keskustelua Eurooppaan. Erola taas ihan perustellusti toi esille sen, että USA:n romahduksessa muu maailma romahtaa ”pesuveden mukana”. Tähän itse uskon samoin. USA:n halussa on edelleen suuriosa sijoitusomaisuudesta ja sikäläiset toimijat lyhyeksimyyvät reunamarkkinat laskussa varmasti suurten voittojen toivossa.

Shillerin P/E:n on todettu toimivan useimmilla markkinoilla ennustaen hyvin viittä vuotta pidempiä tuottoja. Nyt sitten ajatellaan, että miten markkinat tuottavat, pitäisi ajatella pitkäjänteisesti välittämättä markkinaheilunnasta niin vaikeaa kuin se onkin. Maailmasta edelleen löytyy markkinoita joiden voi ajatella tuottavan hyvin.

Star Capitalin listalta Venäjän CAPE 6,4 eli tuotto-odotus 15,62% joka on korkeampi kuin Venäjän korko, joka korkea sekin. Venäjältä voi odotella korkeaa tuottoa, jos talous kehittyy normaalisti eikä poliittiset riskit aiheuta halaa talouteen. Toisena poiminta Kiina CAPE 16,4 ei ole alhainen, mutta 7,4 P/E on erittäin alhainen samoin P/B 0,9 on siis alle kirja-arvon. Kiina on suorittanut viimeiset vuodet hyvin. Vastaavasti Venäjä on tuottanut huonosti. No nyt, jos Venäjä alkaa viiteen vuoteen suorittaa hyvin niin tuotot on hulppeat. Vastaavasti, jos Kiinan hyvä suorittaminen jatkuu on siellä mehukkaita tuottoja ehkä alle viiden vuoden. Muina poimintoina Puola ja Etelä-Korea joilla menee aika hyvin ja ovat ehkä epävakaan maan läheisyydessä. Tällä sijoitustiedon Daytraderin poimintoja aiheesta.

keskiviikko 5. syyskuuta 2018

Salkun tuotto elokuussa 2018


Salkun tuotto elokuussa 1,45%:ttia . Kaupankäyntikuluni kohosivat tasolle 24,63€. Kulut olivat 1,52% kaupankäyntivolyymista (1607,19€) ja 1,75% lisätystä pääomasta (1258,17€). OP:n alennettua hintoja suuren osan kaupn käynnistä siirryttyä sinne kulujen taso on tippunut.

Osinkoja kertyi 362,67 €. Osinkoja tuli 85,95% enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Olen panostanut vahvasti edellisenä vuonna osinkoihin tälle vuodelle, koska olen odottanut, että vuoden alun jälkeen tulee ostopaikkoja, kuten kävikin. Osakkeiden näkymät eivät ole huonot, mutta kohoavat korot ja inflaatio vaikeuttavat yritysten toiminta ympäristöä. Tuloskausi on ollut aika vaisu tähän mennessä ja hiukan olen varovaisemmin liikkeellä.

Technopoliksesta tuli ostotarjous hintaan 4,65€. yhtiö on salkussani kohtuullisella painolla ja sieltä irtoaa kohtuullisesti sijoitettavaa. Ostotarjouksen noin 14% preemio ei ole kovin huikea, mutta kyllähän tuo reilun vuoden tuotot tuo kerralla.  


Edellinen tarkastelu: Salkun tuotto heinäkuussa 2018

keskiviikko 1. elokuuta 2018

Salkun tuotto heinäkuussa 2018

Salkun tuotto heinäkuussa 1,73%:ttia . Kaupankäyntikuluni kohosivat tasolle 13,91€. Kulut olivat 0,79% kaupankäyntivolyymista (1756,04€) ja -2,75% lisätystä pääomasta (-488,60€). Pitkästä aikaa vähensin salkustani pääomaa. Kevennykseni kohdistui Svenska Handelsbankeniin jota ostin vielä 20.7.2018 hintaan 97,80 SEK. Kevesin sitten 31.7.2018 yhtiötä 108,65 SEK hintaan. Ruotsin taloudesta on tullut hyviä uutisia, mutta asuntomarkkinoiden tilanteesta ollaan edelleen huolestuneita EKP tiedotti rahapolitiikan olevan yhä kevyttä pitkään ja Japanin keskuspankki hillitsee korkojen nousua. Korkojen nousu siis lykkääntyy ja vaikeuttaa pankin tuloksen parannusta. Asuntolainatilanne on yhä tiukka Ruotsissa. Nämä ei ole huippupositiivista uutista yli ostetussa tilassa olevalle yhtiölle. Vastaavasti hyvän tilanne ei ole näkynyt kaikissa Ruotsalaisissa vientiyhtiöissä. Kärkyn muutamaa enkä halua nostaa osakepainoa kovin paljoa.

 Osinkoja kertyi 301,37 €. Osinkoja tuli 194,94% enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Olen panostanut vahvasti edellisenä vuonna osinkoihin tälle vuodelle, koska olen odottanut, että vuoden alun jälkeen tulee ostopaikkoja, kuten kävikin. Osakkeiden näkymät eivät ole huonot, mutta kohoavat korot ja inflaatio vaikeuttavat yritysten toiminta ympäristöä. Tuloskausi on ollut aika vaisu tähän mennessä ja hiukan olen varovaisemmin liikkeellä.

Edellinen tarkastelu: Salkun kesäkuun, 2018 Q2 ja H1 tuotot

Reaaliaikainen salkku

maanantai 23. heinäkuuta 2018

Salkun kesäkuun, 2018 Q2 ja H1 tuotot


Salkun tuotto oli kesäkuussa 0,75%:ttia. Toisen vuosineljänneksen Q2 tuotto oli 2,41%:ttia. Vuoden alusta oleva puolivuotistuotto H1 on -2,89%.

Osingot kasvoivat 417,18€, jossa kasvua 38,40% edellisen vuoden kesäkuuhun.

Kävin määrällisesti hyvin lähelle normaalimäärän kauppoja, yhteensä 30 kpl. Kaupankäyntikulut tipahtivat edellisestä kuun 138,18€:stä alle puoleen 61,13€:oon. Pääsyynä laskulle oli kaupankäynti pääsääntöisesti kotimaisilla osakkeilla ja rahastoilla. Lisäksi kuun lopussa kävin kauppaa OP:n alennetuilla palkkioilla.

Salkkuni pärjäsi viimeisen kuukauden varsin hyvin indeksiä vastaan ja viimeiset kolme kuukauttakin on menneet kohtuullisesti. Olen hiukan odotellut Euroopan värinöitä ja niitä on tullut Italian vaalien myötä. Olen lomaillut varsin rauhallisesti Heinäkuun salkkuni kanssa ja tyytyväinen, että olen pystynyt pitämän sormet poissa nappuloilta.


Edellinen tarkastelu: Salkun tuotto toukokuussa 2018
Edellinen vuosi: Salkun kesäkuun 2017, Q2 ja H1 tuotot

tiistai 17. heinäkuuta 2018

Salkun suorat osakesijoitukset sijat 36-40

Markkinatilanne on ollut jonkun aikaa levoton ja olen jatkanut salkkuni läpikäyntiä. OP:n hinnaston muutos mahdollistaa salkun muokkaamisen pienemmin kustannuksin. Olen jatkanut tämän johdosta salkun läpikäyntiä ja katselen onko myynti ehdokkaita. Käteisen kasvattaminen ostotilaisuuksia varten voi olla järkevää. Toisaalta sijoituksen vaihtaminen paremmilla tuotto-odotuksilla olevaan voi olla järkevää.

Sijalla 36 oleva Coca Cola on ollut salkussani pitkään. Yhtiössä on jo välillä odoteltu korkean osingonmaksusuhteen vuoksi osinkoaristokraatti tittelin menestystä ja epäilty kykyä nostaa osinkoa. Tämä voi olla jossain vaiheessa edessä ja näkyä kurssissa. Yhtä hyvin voi olla mahdollista jatkaa pieniä nostoja tästä eteenpäin. Olen välillä miettinyt hevosen vaihtamista Pepsicoon, mutta eiköhän tämä salkussani jatka. Tein pienen kevennyksen Cokikseen ja hajautin sijoitustani Starbucksiin. Tämä pysynee salkussani ainakin niihin vaikeisiin aikoihin, jossa tämä on sitten vahvoilla. Siihen asti rallattelen osinkoja kotiin.

Sijalla 37 on Nokian renkaat. Minulla on vähän kaksijakoinen tunnelma yhtiöstä. Se tuntuu laatuyhtiöltä, mutta testihuijaukset ovat panneet hiukan epäilemään yhtiön kilpailukykyä. Tehtaat poliittisesti epävakaalla Venäjällä ovat riski. Johtoa on vaihtunut. Näiden syiden takia en saa itselleni perusteltua, miksi tämä olisi sellainen varma sijoitus. Se ei ole vaan on riskinen ja en ole oikein koskaan saanut sellaista hyvää perustelua miksi tämä suurella varmuudella parantaa tulostaan. Tilanne on jäänyt tähän osuuden ollessa salkussa kohtuullisen pieni. Mukava osingon maksaja ja pysynee salkussa ilman suuria muutoksia.

38 sijalla sijoituksissani on Gjensidige Forsikring. Yhtiötä voidaan pitää laadukkaana vakuutusyhtiönä. Sillä on ollut pitkään hyvä lähellä 20% oleva ROE ja maksaa mukavaa yli 5% osinkoa. Halusin riskimielessä hajautusta salkkuuni. Sijoitusta ei voi pitää huippuonnistuneena sillä yhtiö raportoi juuri huonon tuloksen johtuen ankarasta Norjan talvesta ja auto-ongelmista. Yhtiön omistaja rakenne ei ole paras mahdollinen ja yhtiöstä tulee eurosijoittajalle valuuttariskiä. Pidin kuitenkin vakuutus ja pankkisektoria muihin toimialoihin erittäin alhaalle arvostettuna ja halusin lisätä salkkuuni. Tämä yhtiö oli laadukas ja tuntuu siltä edelleen Fyysikon osingot teki hienon vertailun, joka vahvisti käsitystäni. Tämä on pysyy salkussani ja tarkasteln yhtiötä tuloskauden jälkeen.

Sijalla 39 oleva Scanfil on ollut salkussani pitkään kymmenisen vuotta. Ostin sen arvosijoituksena salkkuuni ja se maksanut mukavaa osinkoa koko historiansa ajan. Siitä on lisäksi irronnut Sievi Capital, jonka myin ostotarjouksessa. Tämä on ainoa kuhmu minkä tämä sijoitus saa. Ostotarjous ei jättänyt oikein hyvää makua suuhun suuromistaja Takasista. He eivät katso aina osakkeen omistajan etua. Pidän kuitenkin heidän tarkasta tyylistään yhtiötä. Scanfil pysyy salkussani. Se on lähtenyt kasvamaan yritysostoin ja tilanne näyttää ihan hyvältä. Tämä on ollut hold asennossa ja välillä miettinyt jopa lisätä omistusta.
  
Sijalla 40 Herlinien Kone. Tämä on minulle hankala yhtiö hankkia. Lähes aina yhtiö tuntuu kalliilta ja ala on suhdanne herkkä, joten ostaminen ja pitäminen on ollut minulle hankalaa. Yhtiö oli hetken aikaa minulla suuremmalla painolla salkussani, mutta kevensin positiota hiljattain. Taas harmittaa yhdistymisen ollessa mahdollisesti tulossa. Antti Herlin pitää hyvää huolta yhtiöstä, mutta hivenen minua arveluttanut johto, suoritus ja kasvu eivät ole jatkunut samalla tasolla kuin Matti Alahuhdan ollessa johdossa. Alahuhdan aikana Kone tuntui voittavan markkinaosuuksia kilpailijoilta nykyisellään sitä ei ole tapahtunut. Tämä on tehnyt oman osansa, että yhtiö on tuntunut kalliilta. Ehkä hinta jossain välissä käy tasolla jossa yhtiötä kiinnostaa ostaa. Tällä hetkellä pitelen positiotani ja kasvattelen ehkä hyvin varovaisesti.

Pidän kaikkia viittä listattua yhtiötä varsin laadukkaana. En löydä niistä kuitenkaan piirrettä miksi ne olisivat paras mahdollinen sijoitus. Pidän ne mielelläni salkussani, mutta en hanki lisää, mutta en näe mitään syytä niistä luopua. Myynti aiheuttaa kustannuksia ja kaikki voivat suorittaa paremmin on itse odotan tai markkinat odottavat.  


Aikaisemmat tarkastelut:
Salkun viisi suurinta osakesijoitusta 16.6.2017
Salkun osakesijoitukset sijaan 12 asti
Salkun 13-20 suurimmat osakesijoitukset 1.11.2017
Salkun 21-25 suurimmat osakesijoitukset
Salkun suorat osakesijoitukset sijat 26-30
Salkun suorat osakesijoitukset sijat 31-35 ja tapahtumia

keskiviikko 27. kesäkuuta 2018

Salkun suorat osakesijoitukset sijat 31-35 ja tapahtumia


Salkkuni tarkastelun tarkastelu jäi hiukan kesken. Tämä johtuu osittain sijoitusteni suuresta määrästä. Tämä ei tarkoita etten olisi niitä miettinyt. Osa sijoituksista on niin pieniä, että niistä ei kannata kulujen vuoksi luopua, mutta ehdottomasti suurin osa on sellaisia joita pidän hyvinä yhtiöinä ja haluan olla mukana. Olen sijoittanut koe position, mutta en ole lähtenyt lisäämään enemmän. Nyt tilanne on hiukan muuttunut koska OP alensi kaupankäynti kulujaan 1% maksimiin kaupasta. Tämä mahdollistaa pienempien erien siivoamisen salkusta. Olen ajatellut siivota salkkuani, koska syklin huipun merkkejä on ilmoilla ja aloitan pikku hiljaa salkun siivoamisen.

Aloitin siivoamisen jo tässä vaiheessa myymällä salkustani Caverionin. Yhtiö on tullut aikanaan salkkuuni irtaantuneena YIT:stä. Osuus jäi pieneksi. Yhtiön liiketoiminta tuntui ihan fiksulta vakaammalta kuin rakennusliiketoiminta. Annoin yhtiön jäädä salkkuuni Herlienien tankatessa yhtiötä. Seuratessani yhtiötä en ole vakuuttunut sen menosta. Se ei ole vakaa osinkokone, kuten oletettu. Tulos heiluu ja en oikein osaa sanoa mihin ollaan menossa. Oletan laskua syklin taittuessa. Itse en löydä perusteita miksi se tuottaisi paremmin kuin indeksi. Panin yhtiön myyntiin ja jätin varat odottelemaan osto paikkoja. Itse asiassa Samalle päivälle tarttui Sampossa pilkki hintaan 41,11€.

Salkkuni 31 suurin sijoitus on Wärtsilä. Yhtiön osuus salkussani on harmittavan pieni. Yhtiö on selvästi laadukas ja sillä osaamista ja hinnoitteluvoimaa alallaan. Se hyötyy globalisaatiosta ja hiilidioksidin vähentämistavoitteista. Se kuin varkain ratsastaa megatrendeillä. Yhtiöllä on vakaata kasvollista omistusta Wallenbergien, Ehnroothien (Fiskars) ja Ingmannien kautta. Se on syklinen ja minulla on ollut vaikeuttaa löytää hyvää ostopaikkaa lisää odotellessani syklin loppua. Kenties pian alkavat yulla ne ostopaikat. Nykyarvostuksella en ole yhtiötä suuresti lisäämässä suurella painolla, mutta en ole kyllä yhtiöstä luopumassakaan. 

maanantai 25. kesäkuuta 2018

Huomioita Internetistä koskien sijoituksiani ja hiukan ajatuksia koroista

Ensimmäisenä huomioin Warren Buffettin haastattelun, jossa hän kertoo, että USA:lla on edessä vielä 4-5 hyvää vuotta taloudellisesti. Näkymät on liike-elämässä hyvät. Buffettin suuria sijoituksia ovat KraftHeinz ja Apple. Korkotaso on edelleen Yhdysvalloissa alhaalla 5% tasoon on matkaa. Huomion arvoisinta Buffettin kommentti, että sijoituksia ei pidä ajatella puolen vuoden tai vuoden näkymillä. Huomion arvoista, että hänen näkemyksensä on selkeästi markkinaennusteita vastaan.

Omavaisuushaaste hankki AT&T salkkuun ja tarkasteli yhtiön tilannetta Suomeksi. Hän kiinnitti kirjoituksessan huomiota velkataakkaan.

Henri Elo puolestaan kirjoitti laatuyhtiöistä. Omana huomiona, että salkkuni suurimmasta päästä olevat sijoitukset löytyivät P/E-luvulla pienimmästä päästä laatuyhtiöt listalta. Elo listasi potentiaalisiin tulevaisuuden laatuyhtiöihin suurella painolla salkussani olevat Lehdon. Tämän lisäksi sieltä löytyi Detection Technology, Scanfil ja Hoivatilat joita minulla on kaikkia salkussani. Mitään mainintaa makrotasosta ei löydy.

Luin juhannuksen aikaan Laatu Guru kirjan loppuun ja aloitin lukemaan Arvo Gurua. Mukavaa settiä löytyy molemmista, mutta kirjaa edetessä aloin miettimään miksi Sampo ei ole yhtiönä tarkasteltu kirjassa. Sampo on yksi Oksaharjun suosikkiosakkeista. Sampo on tällä hetkellä yksi suurimmista sijoituksistani ja se oli oikeastaan varsin mielenkiintoista, koska Nordea oli Arvo Guru-kirjassa esillä useaan otteeseen.

Kuin tilauksesta silmiini sattui Fyysikon osingot blogin analyysi Samposta. Hänellä oli mielestäni erinomainen tarkastelu vakuutusyhtiöistä joista viisi valikoitui jatkoon, Sampo yksi viidestä. Nyt sitten jatkui tarkemmalla tarkastelulla, jossa tultiin johto päätökseen Sampo hiukan aliarvostettu. Minulle uutta tietoa oli tuo varsin alhainen konsensusennuste, itse en seuraa konsensusennusteita, koska analyytikot ovat tunnetusti huonoja ennustajia. Edellä nousi esiin Buffettin poikkeava näkemys konsensukseen. En tiedä onko hän parempi ennustaja, mutta hän onnistunut hyvin löytämään tuottavia yhtiöitä.

Tarkistelin Sampon analyysejä ja silmiini osui ensimmäisenä SalkunRakentajasta tämä analyysi. Syyksi kurssi laskulle annettiin matala korkotaso, joka vaikuttaa vakuutusliiketoiminnan tuottoihin ja vaikeuttaa uudelleen sijoittamista. Muina huomioina Sammon arvostus taseperusteisesti on lähellä viiden vuoden alalaitaa. Poikkeama suositushintaan 53 € on huomattavan suuri.

Esitän itselleni aina sijoituksia tehdessäni kysymyksen paraneeko tulos? Lisäkysymys on miksi? Olen lisännyt sijoituksiani Sampoon, koska uskon korkojen nousevan seuraavan 3-5 vuoden aikana ja korko vaikuttaa huomattavalla momentilla tulokseen. Sampo maksaa suuren osan tuloksesta osinkoina ja yhtiö on jälkisyklinen, joten saan sitten aikaan hyvät osinkorahat käyttöön osakemarkkinoiden sukelluksessa. Olen päätynyt Elon kirjoituksessa esitettyyn päätelmään eli Sampo on alhaisesti arvostettu laatuyhtiö.

Sampon kohdalla tehdään mielestäni virhepäätelmiä korkotasosta, jonka ajatellaan pysyvän nykyisellä alhaisella tasolla EKP:n kommenttien vuoksi. Mikään ei nykyisellään estä Sampoa sijoittamasta korkorahojaan USA:n korkosijoituksiin. Samoin korot Englannissa on jo lähteneet nousuun. Lisäksi merkittävä osa yhtiön liiketoiminnoista on Euroalueen ulkopuolella Ruotsissa ja Tanskassa. Näiden maiden korot voivat poiketa EKP:n tasosta. Tanska on pitänyt korkoja pisimpään negatiivisina. Tämä ei tarkoita, että ne nousivat ensimmäisenä. Italian korot esimerkkinä on lähteneet jo selvään nousuun. EKP:n ostoohjelman lopetus jo nostaa korkoja, koska ostajia ei ole entiseen malliin.

Samoin päättely ei ota huomioon sitä, että korot ennakoivat tulevia tapahtumia. Ne lähtevät nousuun ennekuin EKP nostaa korkojaan. LähiTapiolan Hannu Nummiaro sanoo sen tapahtuvan noin 9 kuukautta ennen koron nostoja. OP:n Reijo Heiskanen vuoden alussa. Jos Heiskasen ennuste pitää paikkansa ja pörssi tyypillisesti ennustaa puolivuotta eteenpäin, alkaa olla h-hetki ostaa Sampoa. Nordean siirto Suomeen tulee eräänlaisena bonuksena, mikäli se parantaa tulosta toivotusti niin sillä huomattava vaikutus Nordean tulokseen ja Sammon saamiin osinkoihin.

Osa syynä Sampon laskuun pidän riskilisien kasvua. Italian vaalien vuoksi korot nousivat huomattavasti ja samalla Euroopan pankkisektori laski huomattavasti. Samoin Ruotsin asuntomarkkinoita hermoillaan. Ruotsin tilanne voi johtaa parhaassa tapauksessa Riksbankenin koron nostoihin, joka Sampolle hyvä asia tapahtuessaan maltillista tahtia. Italian tilanne voi heiluttaa koko Eurooppaa., mutta luotan tietyllä tapaa Sampoon laatuyhtiönä. Se pitää riskejään maltillisena.

Pankkien vakaavaraisuus vaatimukset ovat johtaneet mielestäni mielenkiintoiseen kehitykseen. Pankit pelaavat niin sanotusti varman päälle ja välttelevät tiettyjä riskisijoituksia ja niiden tase on vahva. Tämä on johtanut tilanteeseen, että osalla rahan tarvitsijoista lainahanat ovat kiinni ja rahoitus hoidetaan vaihtoehtoisia reittejä. Vaihtoehtoiset reitit ovat kulutusluotot, vertaislainat ja taloyhtiölainat. Velkaantumistilanteesta olla huolissaan ja ongelmia tulee sinne missä maksukyky ei riitä. Korkojen nousu pariin prosenttiin pitäisi olla suurella osalla hallittavissa. Ongelmat tulevat siellä missä kantavat hartiat eivät ole leveät tai maksajia oletettua vähemmän. Italiaa takaamassa on ainakin tällä hetkellä leveämmät hartiat kuin pelkkä Italia. Euro ero on toki mahdollisia jolloin hartiat kapenevat. Sektorina arvoitus on kuitenkin kulutusluotot ja vertaislainat. Kenelläkään ei varmasti ole käsitystä kuinka monta erillistä lainaa yksittäisillä henkilöillä voi olla ja kuinka monella yrityksellä on vastaavia. Tässä toki kantavat hartiat on aiempaa leveämmät sillä niitä on antaneet yksittäiset ihmiset. Jossain vaiheessa yksityisten kiinnostus lainoihin voi vähetä ja tulla vertaislaina run eli sijoittajat vetävät rahojaan poissa mikäli pystyvät. Siinä vaiheessa lainaotossa voi loppua kierrokset tai korot mennä nopeasti kestämättömiksi. Sampon ja Nordean riskit ovat mielestäni sitten suurimmat taloyhtiölainoissa. Tämä voi heijastua taloyhtiöt lainoihin, jota kautta Nordea ja Sampo kärsivät. Uskon suurten finanssitalojen olevan kriisissä vahvoilla, vertaislainaajia voidaan päästää kaaatumaan. Toiseksi osa vertaislaanaajista ei ole pörssissä, kun taas pörssissä olevilla pankeilla on aina mahdollista tehdä osakeanti. Kaikilla vertaislainapalveluilla osakeannin järjestäminen ja onnistuminen ei ole niin helppoa, kuten GF Moneystä esimerkkinä näimme.

Niin kauan kujin vertaislainoissa on kovaa kilpailua, kuten nämä vertailut kertovat, minusta ei ole huolta. Toiseksi näen tälle toiminalle tarvetta ja se erittäin tehokas rahoitus muoto. Siinä on ihmistyö useissa tapauksissa minimoitu ja lainanantajat ja -tarvitsijat saatu kohtaamaan. Näen näille luotille tarpeen jatkossa ja uskon siellä sektorilla aikanaan löytyvän voittajat.

Yhteenveto

Loppuyhteenvetona totean, että en näe suuria mustia pilviä tällä hetkellä markkinoilla. Kauppasota voi vaikuttaa negatiivisesti talouden kehitykseen, mutta se ei välttämättä johda lainaongelmiin. Hartiat ovat lainamarkkinoilla leventyneet ja toiminta kehittynyt. Heikoin osa kärsii ja minä en usko sen sijaitsevan välttämättä pohjoismaisilla markkinoilla. Enemmän ongelmat kohdistuvat Etelä-Eurooppaan ja vertaislaina markkinoille. Vertaislainauksessa löytyi lyhyellä etsinnällä palveluita joita ei suositeltu. Itsellä huomiota on herättänyt Norjalaisten rynnistys vertaislainamarkkinoilla ja liikeketjuilla mm. Gigantti, XXL ja Power muutamia mainitakseni.

Vertailainamarkkinat kiristävät kilpailua, parantavat vertailtavuutta ja vaikeuttaa Nordean toimintaympäristöä ja Sampon tilannetta lainamarkknoilla. Korot ovat jo osin nousussa ja voivat alkaa nousta varsin pian etupainotteisesti, jonka seurauksena Sampon tulos voi kohta alkaa nousta ja vaikea korkotilanne alkaa väistyä. Sampo on edullisesti hinnoiteltu suhteessa omaan pääomaan ja yhtiön laatu huomioiden erittäin halpa. Kassavirran diskonttauksella yhtiö on aliarvostettu.

Usealla USA sijoituksellani on aika kova velkataakka. KraftHeinz, General Mills, AT&T:llä, Omega Health Care Investorssilla ja CVS:lläkaikilla on huomattavan paljon velkaa. Yrityksillä on pitkä historia, joten en ole hirveän huolissani, mutta kiristyvä korkoympäristö vaikeuttaa toimintaympäristöä. Toisaalta korot ovat edelleen alhaalla, joten velkaa on nyt kannattavaa ottaa eikä odotella korkeampia korkoja.

Disclaimer: Kirjoitus on kirjoittajan omia muistiinpanoja sijoituspäiväkirjaan huomioiksi. Omistan kirjoituksessa mainituista yhtiöistä Lehtoa, Detection Technologya, Scanfilia, Hoivatiloja, AT&T:tä, KraftHeinzia, Omega Health Care Investorssia, General Millssiä, CVS:ää ja Sampoa.

maanantai 18. kesäkuuta 2018

Salkun tuotto toukokuussa 2018

Salkun tuotto toukokuussa 1,19%:ttia . Kaupankäyntikuluni kohosivat tasolle 138,18 €. Kulut olivat 0,81% kaupankäyntivolyymista (17122,16€) ja 2,73% lisätystä pääomasta (5070,10€). Luvuista näkyy salkun muokkaus. Tein pieniä kevennyksiä syklisissä yhtiöissä ja toiseksi ostelin Sampoa, joka hyötyy korkojen noususta ja lasketteli erityisesti valtion kevennellessä. EKP tiedotti rahapolitiikan olevan yhä kevyttä. Osto-ohjelman lopetus näkyy kuitenkin osassa korkoja ja tilanne alkaa normalisoitua.

Osinkoja kertyi 1213,41 €. Osinkoja tuli 160,03% enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Olen panostanut vahvasti edellisenä vuonna osinkoihin tälle vuodelle, koska olen odottanut, että vuoden alun jälkeen tulee ostopaikkoja, kuten kävikin. Osakkeiden näkymät eivät ole huonot, mutta kohoavat korot ja inflaatio vaikeuttavat yritysten toiminta ympäristöä. Kuten esimerkkinä aiemmin mainituista Sampon myynneistä näemme, että institutionaaliset sijoittajat siirtävät rahaa poissa osakkeista korkojen noustua.

Olen aiempina kuukausina hiukan ihmetellyt euron vahvuutta aiemmassa kirjoituksessa ennakoimat PIGS-maat ovat alkaneet jälleen nousta tapetille. Nyt euro on sitten heikentynyt useita valuuttoja vastaan, joka ihan positiivisesti näkynyt salkkuni kehityksessä. Pyrin jonkin verran keräilemään käteisvaroja mahdollista heiluntaa varten ja jatkan osinkojen kasvattamista. Mielestäni on liian aikaista siirtyä korkoihin.

Edellinen tuottokatsaus: Salkun tuotto huhtikuussa 2018


*-merkityt ovat affliate linkkejä joista kirjoittaja voi saada komissiota.