keskiviikko 8. tammikuuta 2014

Tilinpäätös 2013

Tilinpäätöksen aluksi raportoin tuoton joulukuulta ja koko vuodelta.

Salkun tuotto joulukuussa -0,26%%, vuosi 2013 tuotto 11,43%.

Osingot joulukuussa 239,28€. Kasvua edellisen vuoden joulukuuhun 39,73%. Osingot koko vuosi 2013 2226 €, kasvua 31%.

Olen onnistunut ylittämään hivenen tuottotavoitteeni 8% vuosi tasolla. Tämä on hiukan enemmän kuin mitä yhdistelmä rahastoille 80% osakkeissa 20 % korkosijoituksissa yleensä luvataan. Verrattuna taas salkkuni yhdistelmärahastoon Tapiola maailma 80, joka tuotti 14,9%(Lähde: Morningstar) niin voin tässä todeta ammattilaisten päihittäneen minut. Jälleen tämän rahaston kohdalla joudun toteamaan, että kannattaako rahoja sijoittaa itse ollenkaan.

En ole ihan pystynyt säästämään tavoitteiden mukaista summaa vuositasolla, tosin en ole jäänyt summasta kovin kauaksi ja mielestäni ei kannata hötkyillä vain sen vuoksi, että säästötavoite jäi saavuttamatta. Tosin menoni ovat olleet hiukan korkeammalla tasolla kuin aiemmin ja voisi pohtia mistä säästää,. Tosin säännöllisten tulojeni tulospalkkio on siirtynyt maksettavaksi kokonaisuudessaan ensivuoden puolelle, kun aiemmin osa saatiin jo edellisen vuoden puolella. Jatkan tutulla tiellä tehden säännöllisiä sijoituksia huomioiden sijoitusten arvostustason. Summat tulevat nousemaan mikäli arvostus taso laskee.

Aluksi minulla oli tarkoitus tässä yhteydessä tehdä salkulle tuotto tarkastelua ainakin suurimpien sijoitusten osalta. Tarkastelin suurimpia sijoituksia hiljattain, joten teen pienen pohdinnan tarkastelenko muita pienempiä sijoituksia. 

lauantai 4. tammikuuta 2014

Joulukuun rahasto-ostoja ja -myyntejä

Salkussani tapahtui suhteellisen paljon joulukuussa. Olen jo aiemmin kirjoitellut luopumisestani OP Itä-Eurooppa rahastosta ja ostosta Vanguard Emerging Markets ETF:ään. Osan ostosta rahoitin myymällä Seligson Kehittyvät markkinat pois, joskin myynti tapahtui rahaston rajoitetusta toimeksi anto ajoista johtuen vasta 12.12.2013 hintaan 9,031€. Olen kokenut merkinnät Seligsoniin aika hankaliksi, kuten lunastukset eikä rahaston menestys ole ollut paras mahdollinen. Päätin yksinkertaistaa kehittyvien markkinoiden sijoituksia keskittämällä niitä enemmän Vanguardiin. Kartoitan samalla mahdollisuudet tehdä sijoituksia muuten kuin markkinapainolla ja nostaa pienosakkeiden osuutta salkussani.  Myynti mahdollisti mieleiseni lisäyksen Vanguardiin kustannustehokkaasti.

Ehdin ostamaan jo ennen edellisiä tapahtumia Seligson Russian Prosperityä. Venäjän arvostus on historialliseen arvostukseen verrattuna alhainen. Alhaiseen arvostukseen löytyy toki syynsä, öljyn kulutus on ollut Euroopassa laskusuunnassa, mikä erittäin tärkeä markkina-alue ja tulon lähde Venäjälle. Kursseilla on silti tapana liioitella ja alhaisella arvostuksella on usein ilmassa liikaa pessimismiä.