tiistai 10. lokakuuta 2017

Taalerissa tapahtuu

Taaleri rahoittaa Saksan suurinta geotermistä sähkötuotantolaitosta. Kumppanina toimii Erdwärme Bayern. Hanke on arvoltaan 160 miljonaa ja koostuu viidestä porattavasta kaivosta joille on lupa. Valmistuttuaan 2020 laitos pumpaa 150 asteista vettä neljän kilometrin syvyydestä ja laitoksen kapasiteetti on 30 MW, joka vastaa noin 50 000 kotitalouden sähkönkulutusta.

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=804522&lang=fi

Suomen sijoitustutkimuksen mukaan Taaleri rahastoyhtiö on kerännyt syyskuussa 26,73 miljonaa € uutta pääomaa. Rahasto pääoma on kavsanut elokuun 836,26 miljoonasta eurosta 860,26 miljoonaan eli noin 2%. Lisättypääoma oli taas noin 3% rahastopääomasta. Eli vuosi kasvu nykysellä kuukausitahdilla 24-36%.

Fellow Financen nostetut lainat kasvoivat 168 076 965,32 euroon edellisen kuukauden 165 407 051,38 eurosta. Lainoja nostettiin siis noin 2% enemmän kuin edellisessä kuussa. Lainasummat ovat kasvaneet hiukan alkuvuotta hitaammin. Saksaan avattu palvelu ei ainakaan tällä hetkellä näy nostetuissa lainoissa. Lainat eivät ole enää olleet potentiaalisessa kasvussa.

Aiemmat kirjoitukset:
Huomioita Taalerista
Taaleri positiivinen tulosvaroitus ja päivitystä
Taaleri tilannekatsaus
Taaleritehdas

2 kommenttia:

 1. Tänään positiivinen tulosvaroitus:

  Taaleri nostaa koko vuoden tulosennustettaan

  Taaleri Oyj päivittää arviotaan vuoden 2017 tuloskehityksestä ylöspäin. Taaleri-konsernin liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2017 yli 30 prosenttia liikevaihdosta. Aiemman tulosohjauksen mukaan koko vuoden liikevoittoprosentin arvioitiin ylittävän 25 prosenttia. Taaleri-konsernin liikevoitto tammi-kesäkuussa oli noin 40 prosenttia liikevaihdosta.

  ”Yhtenä tulosta parantavana tekijänä on juuri sovittu kauppa, jolla myymme ensimmäisen metsärahastomme metsäalueet. Lisäksi kehitys Varainhoidossa on ollut muutenkin vahvaa. Hyvin menestyneet pääomarahastot ja sijoitusrahastojen vahva kehitys ovat kasvattaneet varainhoidon tuottoja”, Taaleri Oyj:n toimitusjohtaja Juhani Elomaa toteaa.

  Taalerin tulosohjaus määritellään Taaleri Oyj:n hallituksen hyväksymien taloudellisten tavoitteiden avulla. Liikevoittotavoitteen lisäksi muut taloudellisia tavoitteita kuvaavat tunnusluvut ovat: omavaraisuusaste yli 30 prosenttia ja oman pääoman tuotto pitkällä aikavälillä yli 15 prosenttia. Segmenttikohtaiset kasvuun liittyvät taloudelliset tavoitteet ovat Varainhoito-segmentin osalta hallinnoitavien varojen kasvu yli 15 prosenttia vuodessa sekä Rahoitus-segmentin osalta bruttovakuutusmaksutulon kasvu yli 15 prosenttia vuodessa.

  Taaleri Oyj
  Viestintä

  VastaaPoista
 2. Muistiin Indersin Sauli Vilenin sanoja:
  "Taaleria pitää näkemyksemme mukaan hinnoitella osien summan kautta, sillä yhtiö on todistanut useaan otteeseen, että sen osissa oleva arvo realisoituu viimeistään yritysjärjestelyiden kautta. Emme ole tehneet osien summa laskelmaamme muutoksia ja näkemyksemme yhtiön osien käyvästä arvosta on 11,8 euroa. Tämä on linjassa myös kassavirtalaskelmamme sekä verrokkiryhmän kanssa. Lähivuosien tuloskertoimet ovat matalat (2017 ja 2018 P/E 13x ja 14x), mutta korostamme, että lukuihin sisältyy merkittäviä tuottosidonnaisiapalkkioita ja jatkuvista tuotoista lasketut kertoimet ovat tätä korkeammat.

  Taaleri on Suomen "pikku-Sammoksi" tai Berkshire Hathawayksi "  VastaaPoista