keskiviikko 11. helmikuuta 2015

Salkkuni aktiiviset osakerahastot

Passiivinen sijoittaminen on sellainen, että ei oteta erikseen kantaa sijoituksien tulevaisuuden näkymiin vaan sijoituksia ostetaan yleensä indeksin osuuden mukaisesti salkkuun ja tasapainotetaan aika ajoin. Aktiivisessa rahastossa salkunhoitaja pyrkii valitsemaan salkkuun yhtiöitä joilla hänen mielestään paremmat tuotto-odotukset. Useiden tutkimusten perusteella aktiivisilla rahastoilla on melkoisen huonot mahdollisuudet voittaa indeksi. Mitä pidemmäksi aikajänne menee sitä hankalampaa indeksin voittaminen tulee olemaan.  Aktiivisten rahastojen pitää voittaa indeksi kokoajan kulujensa verran ja parempaa tuottoa saadakseen hiukan enemmän.

Todennäköisyydet eivät ole aktiivisen rahaston hoitajan puolella. Tässä näkökulmassa omat aktiiviset sijoitusrahastot ovat jääneet vähäisiksi. Olen valinnut salkkuuni joitakin rahastoja joilla teen sijoituksia sellaisiin paikkoihin joihin muuten hankala sijoittaa ja vastaavia sijoituksia muuten saada. Rahastoihin voi sijoittaa kohtuullisen pienillä summilla ja niillä veroetu puolellaan. Samalla saan ammattilaisten reagointia erilaisiin markkinatilanteisiin. Mielestäni markkinoiden aaltoilu on hyödynnettävissä.

Suurin yksittäinen aktiivinen sijoitukseni on LähiTapiola Kuluttaja, joka oli salkussani 11.12 1,15% painolla. Finanssikriisin jälkeen tunnelmat olivat kovasti sellaiset, että tuntui, että osakkeisiin tulee vielä uusi romahdus. Kulutus tavaroihin sijoittava silloin Tapiola Trendi nimeä kantanut rahasto tuntui varteen otettavalta sijoitukselta. Se oli lisäksi ”kivijalakapankkien” rahastoja halvempi 1,4% vuotuisilla kuluillaan. Tutkimustietojen perusteella alhaisemman kustannuksen rahastot pärjäävät keskimääräisesti hiukan paremmin. Rahastolla oli lisäksi huomattavan hyvä sijoitushistoria. Luin erään arvostelun kauppalehdestä, että rahaston sijoituspolitiikka on poikkeava ja epämääräinen. Minusta se ei ole ollenkaan huono asia. Kuluttajassa sijoituksia voi valita ympärimaailman ja salkun hoitajalla on oikeasti mahdollisuuksia tehdä ratkaisuja ja poiketa indeksi sijoituksista.  Tutkimustuloksien perusteella salkunhoitajat pystyvät voittamaan indeksin valitun toimialan sisällä eli pystyvät valitsemaan voittajia toimialoista, mutta näyttäisi, että sitten toimialojen kesken valitaan painotukseen vääriä toimialoja. Näillä perusteilla olen nähnyt järkeväksi hypätä ja pysyä LähiTapiola Kuluttajan kyydissä vielä huomioiden, että kuluttaja sektori ei ole kovin riipuvainen talouden suhdanteista. Toki olen rahastoa peilannut kokoajan toiseen kuluttajatuoterahastooni Seligson Top Brandsiin. Tässä vaiheessa jää sitten tarkasteltavaksi missä mennään:

Aika
LähiTapiola Kuluttaja
Seligson&Co. Top 25 Brands
MSCI World Cionsumer Staples
MSCI World Index (TR Net Diveidend
1 v tuotto /%
20,7
33,5
34,5
27,9
3 tuotto/%
19,2
20,8
18,0
18,8
5 tuotto/%
12,5
18,2
15,4
15,5
10 tuotto/%
9,2%
11,7
9,1
7,6


Summauksena LähiTapiola Kuluttaja on hävinnyt Top Brandsille tuotoissa. Viimeinen vuosi on mennyt selvästi kuluttajatuote indeksiä huonommin, mutta kymmenessä vuodessa ollaan lähellä indeksiä. Viimeiset viisi vuotta eivät ole kehuttavia. Kun verrataan tuottoa ko maailman indeksiin alkaa tuotto näyttämään paremmalta. Rahasto on pystynyt pärjäämään pitkällä aika jänteellä maailmaindeksille. Tuleeko näin käymään tulvaisuudessa ujää kysymykseksi. Viimeisten vuosien kehitys ei ole kehuttavaa eikä asiaa auta nousseet kustannukset, rahaston vuotuiset kulut nousivat 1,5%:ttiin. Uuden isännän S-Pankin toimet ovat tämän rahaston kohdalla arvoitus. Rahasto poikkeaa sisällöltään selvästi Top Brandsistä siinä pienempiä osakkeita, jolloin riski on suurempi, mutta toisaalta kasvumahdollisuudet paremmat. Toiseksi se kohdistuu selkeästi eri markkina-alueille Eurooppaan ja Iso-Britanniaan. Salkkutiimi on pysynyt entisellään kohtuullisen pitkään. Rhaasto on tällä hetkellä 107,60% plussalla ja ollut minulla noin keskimäärin viisi vuotta, joten vuotuinen tuotto on sijoituksilleni on yli 20%.

Seligson& Co Phoenix on erikoistilanteenteisiin sijoittava sijoittaja konkari Peter Seligsonin rahasto. Rahasto edustaa 0,77% painoa salkussani.   Phoenix etsii osakkeita, joiden kurssi on voimakkaasti laskenut todennäköisesti ohi menevän vastoinkäymisen vuoksi. Omasta mielestäni yhtiö sijoitukset on pitkälle arvo-osakkeita, sen P/E ja P/B luvut ovat yleisesti alle indeksin. Rahaston volatiliteetti on suurta ja tämän vuoksi siihen sijoittaminen on ollut minulle hiukan vaikeaa. Laskumarkkinassa se menee voimakkaammin alas kuin muut sijoitukset ja nykyisessä vaikeassa maailmanlaajuisessa taloustilanteessa olen sijoittanut siihen varovaisesti. Seligson käy perusteellis4ella tasolla läpi sijoituksiaan Seligson neljännesvuosi raporteissa ja minun on ollut hellpo yhtyä hänen mielipiteisiinsä. Minua viime aikoina harmiitanut etten ole uskaltanut olla mukana suuremmalla panoksella. Toisaalta nyt sellainen hype päällä, että ei tee mieli lisätä panoksia.  Rahaston menestys:

Aika
Seligson&Co. Phoenix
MSCI World Index (TR Net Diveidend
1 v tuotto /%
9,7%
27,9
3 tuotto/%
20,3%
18,8
5 tuotto/%
11,7%
15,5
10 tuotto/%
8,0
7,6

Phoenix käyttäytyy huomattavan poikkeavasti maailmaindeksistä, mutta se on sen kunnioitettavasti pystynyt pidemmällä aika jänteellä voittamaan. Saavutus on vielä selkeämpi rahaston aloituspäivästä tuotto on ollut 150,89%, kun maailma indeksi on tuottanut vain 1,71% vuositasolla. Aion jatkossakin pitää tätä osana salkkuani. Se täyttä osan arvo-osakesijoituksitani ja tuo muusta salkusta täysin poikevan sijoituksen ja Seligson löytää sijoituksia, mitä en muuten tule ajatelleeksi. Saatan harrastaa rahastolla veivaamista teknisellä analyysillä. Seligson Phoenix on ollut salkussani noin kolme vuttoa ja plussalla 54.06%, joten vuotuinen tuotto on noin 18%.

LähiTapiola Kasvu sijoitta kasvuyhtiöihin ja suuriosa siitä on pienyhtiöitä ja kasvuyhtiöitä. Pienistä yhtiöistä on pulaa ja omissa sijoituksissani en hae kasvuyhtiöitä, oma aikani ei riitä tarpeeksi yhtiöihin tutustumiseen ja kasvupotentiaalin arvioimiseen. Tapiola Kasvu on kerännyt varsin mielenkiintoisen koktailin kasvuyhtiöitä. Jotta indeksin voi voitta on siitä poikettava. LähiTapiola Kasvu muodostaa pienen osan siitä poikkeamasta.  Ajoittamalla sijoituksia tähän riskisempään rahastoon teknisellä analyysillä uskon olevan mahdollista indeksiä parempaan tuottoon. Pidemmällä aika välillä toki kustannukset taistelevat vastaan. Rahastossa san veroetua verrattuna suoriin osakesijoituksiin tai osinkoa maksaviin ETF:iin, vaikka pitäisin rahastoa vain muutamia vuosia. Merkintäpalkkiot ovta pienillä summilla kohtuullisia LähiTapiolalla.  Kasvu on salkussani 75,49% plussalla ja ollut slakussani noin viisi vuotta.

Seligson&Co:n Russian Prosperityä hankin hiljattain lisää ja käsittelin rahasto siinä yhteydessä. Rahaston suhteen on tapahtunut muutoksia viimeisen vuoden aikana. Venäjän tilanne on muuttunut, rhasto on muuttunut syöttö rahastoksi ja kulut ovat kohonneet. Mikään ei ole kovin positiivinen asia. Sain hiukan kriittisiä kommentteja ja kyselyjä onko salkun hoitaja sama. Sitä ei kerrota ja tilanne on voinut muuttua. Viimeinen vuosi ei ole mennyt rahastolta mitenkään hyvin ja se painaa suorituksen alle indeksi tuoton ja keskimääräisten tuottojen. En ole kuitenkaan heittämässä kirvestä kaivoon tämän rahaston kanssa, päinvastoin uskon, että sillä huomattava nousu potentiaali Venäjän olojen mahdollisesti rauhoittuessa.  Normalisoituuko Venäjän tilanne ja milloin? Jokaisessa sijoituksessa on riskinsä ja tässä se kohtuullisen korkea, voiton mahdollisuudet ovat normaalia suuremmat.  Rahasto on miinuksella salkussani -30%, joten en ole saanut salkusta tuottoja 2,5 vuoden aikana.

Hankin LähiTapiola Hyvinvointia ensimmäiset kerrat Kuluttajan tapaan . Finanssikriisin jälkeen tunnelmat olivat kovasti sellaiset, että tuntui, että osakkeisiin tulee vielä uusi romahdus. Hyvinvointiin ja lääkesektorille tehdään hankintoja taloussuhdanteesta huolimatta. Yhtiöillä on edellytykset tehdä tulosta kaikissa markkinatilanteissa. Rahaston kustannukset eivät ole aktiivisten rahastojen korkeimmasta päästä hankittaessa 1,4%, nyt 1,5%.  Tuottokehitys

Aika
LähtiTapiola Hyvinvointi
Seligson&Co. Top 25 Pharmaceuticals
MSCI World Health Care
MSCI World Index (TR Net Diveidend
1 v tuotto /%
29,1%
43,1%
41,3
27,9
3 tuotto/%
22,4%
29,4
27,8
18,8
5 tuotto/%
16,4%
22,5
22,0
15,5
10 tuotto/%
10,2%
12,7
10,2
7,6

Rahasto on hävinnyt Health Care indeksille ja Seligson&Co. Top 25 Pharmaceuticalssille tuotoissa. Olisi ollut toki hienoa, että isompi panos olisi ollut Top Pharmassa. Hyvinvointi on voittanut maailma- indeksin, joten se ajaa paikansa salkussani. Tässäkin tapauksessa on yhtiöitä valittu hyvillä perusteilla ja ne ovat tuottaneet vaikeassa taloudellisessa suhdanteessa hyvin. Rahastolla on myös edellytyksiä parempiin tuottoihin, koska pienyhtiöt tuottavat tutkimustietojen mukaan paremmin. Viime ajat ovat olleet suurten yhtiöiden juhlaa.

Tarkasteluni on lähtenyt tilanteesta 11.12.2014 jolloin salkussani oli vielä LähiTapiola Aaasia Tyynimeri ja LähiTapiola Japani. Rahastot olivat salkussani, koska halusin painottaa sijoituksissani Aasiaa. Ne eivät olleet alunperinkään tarkoitettu pitkään pidettäviksi sijoituksiksi ja myynti perusteluineen löytyy täältä. Tässä yhteydessä en tarkastele rahastoja tarkemmin.

Salkustani löytyy vielä pieni erä Seligson&Co Phoebus rahastoa. Anders Oldenburgin liikkeitä on tullut seurattua Seligsonin rahastoraporttien ja blogin kautta ja hänen tapansa kommunikoida ja perustella sijoituksensa on vakuuttavaa. Hyppäsin pienellä painolla kelkkaan mukaan. Rahasto on voittanut OMX Helsinki Gap GI indeksin 10 ja viiden vuoden historialla. Sijoitukset eivät ole puhtaasti Suomeen, mutta sinänsä minusta ei ole asialla väliä. Oikeastaan minusta itselläni on liika sijoituksia Suomeen ja Pohjoismaihin, jos niitä löytyy hyvin muualta niin hyvä niin. Sijoitukset Suomeen eivät ole mikään itseisarvo. Sijoituksiani rahastoon hiukan hillinnyt rahaston ympärillä pyörinyt pieni hype. Oldenburg on ollut mediassa esillä ja noin vuosi sitten rahastoon tuli runsaasti uutta pääomaa. Täytyy sanoa, että seuraamani Oldenburgin ostot ovat tehneet minuun suuren vaikutuksen mm. Fortumin ja Lassila&Tikanojan lisäykset salkkuun näyttävät kovasti erilaiselta tänä päivänä kuin ostohetkellä.

LähiTapiola Kehittyvät markkinat on pienellä painolla salkussani. Minulla oli aiemmin salkussani Seligsonin Kehittyvät markkinat rahastoa. Seligson tuntui paremmalta rahastolta pienemällä kustannuksella ja Faman tutkitulla strategialla. LähiTapiola onnistui kuitenkin saamaan parempaa tuottoa. Asiaa tutkittuani minulle selvisi, että kehittyvillä markkinoilla voi ulkomaisille sijoittajille olla korkeita veroja osingoista ja osinkojen verotuksen perinnät ovat hankalia ja vaativia prosesseja. Edelleen veroja voi joutua maksamaan rahaston kohde maahan puuttuvien verosopimusten vuoksi. Tämän vuoksi DFA:n rahastot eivät ole pystyneet odotettuihin tuottoihin, kun osingot on menneet veroihin.  Tapiola on puolestaan valinnut rahastoonsa kokoelman erilaisia ETF:iä varsin fiksusti mielestäni.  Toki niistä menee vero ja ent tiedä saanko niistä kulujen vertaa hyötyä. Rahasto kuitenkin mahdollistaa sijoittamisen pienillä erillä ja kohtuullisilla kuluilla  kehittyville markkinoille. Rahston realisoitavuus on nopeampaa kuin Seligsonin. Tarkoituksenani on käyttää rahastoa keräilypaikkana isompaa ETF sijoitusta varten. Sijoitukseni on tuottanut yli 10% vuodessa ja olen siihen tyytyväinen. Parempi kerätä rahat tänne kuin pitää tililla odottamassa kertymistä.   

Aiemmat:Salkun pienemmät osakerahastot

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti