torstai 5. helmikuuta 2015

Salkun alle 2% painolla olevat osakesijoitukset

Jotta salkkuni läpi käynti etenisi jouhevasti, olen palastellut käsittelyn pienempiin osiin. Aluksi kävin lävitse korkosijoitukset sitten yhdistelmärahastot. Osakesijoituksia on huomattava määrä ja olen käynyt lävitse salkun kymmenensuurinta osakesijoitusta sekä indeksiytimeksi kutsumani osan. Käyn tässä sitten lävitse tähän mennessä läpikäymättömät osakesijoitukset, jonka jälkeen 30 suurinta osakesijoitustani on läpikäyty lukuun ottamatta ainoaa niiden joukkoon mahtuvaa aktiivista rahastoa Lähi-Tapiola Kuluttajaa.

Myyntiin mennyt ja edellisessä kirjoituksissani salkkuni suurimmat osakesijoitukset olen käsitellyt Astra Zenecan.

Alma Mediaa olen aikanaan hankkinut useaan otteeseen ja sen osuus salkussani hankintahinnalla on huomattava. Vaisusta kurssikehityksestä johtuen paino ei ole nykyistä korkeampi. Sijoituksena Alma Media on ollut huono. Uskoin yhtiön pystyvän tekemään nykyistä parempaa tulosta mediaverosta ja digitalisoitumisesta huolimatta. Moni soitteli varoitus kelloja ja hiukan jääräpäisesti pidin kiinni laskevan tuloksen yhtiöstä, jolla oli selkeästi edessä osingon lasku. Toivottavasti oppirahat on maksettu, nyt laitoin Saga Fursin myyntiin, kun samanlainen kehityssuunta oli näkyvissä. Nykyisellään yrityksen osinko on maltillinen ja digitaaliset palvelut ovat kasvaneet tasaisesti. Minusta se edelleen digitalisoinnissa kärvistelevistä lehtiyhtiöistä vahvin. Yhtiö kärsinyt samaan aikaan Suomen heikosta talouskehityksestä, onko tilanne tulevaisuudessa samanlainen, en osaa tällä hetkellä sanoa. Tällä hetkellä olen päätynyt odottelemaan yhtiön osinkoehdotusta.

McDonalds on osinkoaristokraatti, jota hankin sen saadessaan USA:n vihatuimman yrityksen maineen. Mielestäni tuollainen titteli on ohi menevä ongelma, eikä yhtiö toimi ainoastaan yhdysvalloissa. Yhtiön taival on ollut viimeiset vuodet kivistä, kilpailu eteenkin kotimarkkinoilla ollut kovaa. Mäkki on kuitenkin käsite ja kuuluu oleellisena osana suuriin kaupunkeihin ja se hyötyy kaupungistumisen megatrendistä. Sillä paljon kiinteistöjä keskeisillä paikoilla suurissa kaupungeissa joilla on oma arvonsa. Minun ei tee mieli nykyisellään lisätä yhtiötä, mutta nautiskelen 3,7 % osinkoa mielellään nykyisessä euro dollarikurssin tilanteessa.  Toki nykyinen 70% osinkosuhde ei mahdollista kovin rivakkaa osinkojen kasvua, päinvastoin tahti todennäköisesti tulee olemaan aika vakaata. Yhtiö on mielestäni varsin hyvissä asemissa kehittyvillä markkinoilla ja ainakin itse odotan niiden merkityksen kasvavan tulevaisuudessa. Valuuttasuhteiden johdosta kasvu tuloksessa voi olla kohtuullisen rivakkaa. Osinko jatkoi silti edelleen nousuaan ja nousi marraskuussa aiemmasta 0,81 $ nykyiseen 0,85$.


Procter Gamble hankintahinta on ollut lähes puolet pienempi kuin edellä mainitun McDonalsin. Hankinta määrät olisivat saanet olla kernaasti toisinpäin. Yhtiöön pätee aika pitkälle samat kommentit kuin edellä mainittuun yhtiöön. Procter&Gamble on ollut kaupan omien merkkien puristuksessa kovilla. Sillä on suuri brändivalikoima ja en ole vakuuttunut, että kaikki tuotteet pystyvät kilpailemaan hinnoilla. Olen huomannut, että huomattava määrä yhtiön tuotteita valikoituu mm. meidän talouteen hinnasta huolimatta. Tällä hetkellä osingonjako suhde on 60% ja tilanne on MCDonaldsia hiukan parempi. Maailman kasva keskiluokka tuo hyvät kasvumahdollisuudet yhtiölle. 
 
Sampo on kohonnut salkkuni kahden kymmenen suurimman sijoituksen joukkoon. Yhtiöllä on vakaata menoa ja hyvää osinkoa tarjolla. Eniten tässä harmittaa käyttämättä jääneet tilaisuudet. Olen useita kertoja miettinyt yhtiön lisäämistä, mutta jättänyt tekemättä. Yhtiö ei edelleenkään ole kallis vaan mielestäni keskivertoisesti arvostettu. Korot nousevat aikanaan ja se sitten sataa Sampon laariin. Junassa mukana tällä hetkellä suurempia liikkuja tekemättä.

Eli Lilly tuli salkkuuni finanssikriisin jälkimainingeissa. Yhtiön oli P/E-luvulla halpa, maksoi korkeaa 6% osinkoa ja pääoman tuotto oli hyvä. Yhtiötä vaivasi pelko patenttien laukeamisesta ja tippuminen osinkoaristokraattien listoilta. Itse arvioin, että yhtiö pystyy pitämään nykyisen hyvän osinkonsa ja tippuminen osinkoaristokraateista oli jo selviö. Yhtiö oli tehnyt päätöksen osingon pitämisestä nykytasolla, missä uskoin sen pysyvän jatkossa. Osinkojen nostot tulevat joskus tulevaisuudessa, jos on tullakseen. Payout ratio on noussut hiljattain 100%  ja voi johtaa osinkojen laskuun . Yhtiön P/E-luku on edelleen 25,  joka on kova luku 15% pääoman tuotolle. Myin yhtiön heti vertailun tekemisen jälkeen.

Hankin aikanaan Microsoftin salkkuuni noin 10 P/E:llä. Omistuksen arvo on nykyisellään kaksinkertainen Euromääräiselle hankinnalle ja osinko kasvanut tasaisesti. Yhtiö näyttä sijoituksena hyvältä ellei loistavalta. Siitä huolimatta ajatukset yhtiöstä ovat tällä hetkellä varsin ristiriitaiset. Yhtiön valta-asema on haastettu käyttöjärjestelmänä mielestäni ensimmäistä kertaa tosissaan. Käyttöjärjestelmästä kertoo paljon, se, että nykyään sivujeni katseluista on 52% Windows käyttöjärjestelmää, kun aloittaessani blogia se oli yli 90%. Vastaavasti Internet Explorer seliamen osuus on tipahtanut 6%, kun se hvyän matkaa yli 20% alussa. Ilmeisesti Android on jo nykyisellään myydyin käyttöjärjestelmä, kun kaikki laitteet huomioidaan. Minulla on itsellä käytössä WIndow 8 käyttöjärjestelmä yhdellä koneella ja Window 7 toisella, käytän mieluummin seiskaa. Puhelimeni on Windows Phone. Olen Windows Phoneen tyytyväinen, mutta Windows 8 on sanalla sanoen huono. Kaupasta löytyy sovelluksia, mutta niitä ei viitsi käyttää, kun ne avautuvat niin hitaasti. Mieluummin painaa äkkiä ”vanhalle puolelle” ja avaa esimerkkinä Firefoxin kuin yrittää Explorerilla lukea vihjeitä ja muuta, miten saa selainta nopeammaksi valitsemalla lisäosia. Kun on rastitellut riittävän määrän ja saanut jotain tapahtumaan ilmoitetaan, että Explorerista on uusi versio, rastittele haluamasi sovellukset. Tämä ei ole kiinni koneen tehoista tai verkkoyhteydestä, jotain sälää pyörii taustalla ihan liikaa. Olen myös yrittänyt asentaa 8.1 päivitystä neljä kertaa onnistumatta. ongelma ajurissa, jota olen helppien avulla sitten yrittänyt korjata. Tehtyäni usean tunnin toimenpiteet Microsoft ilmoittaa pineistä ongelmista, mutta sanoo, että asennus voidaan tehdä. Tämän jälkeen tulee odottamaton ongelma ja päivitys ei onnistu. Toisaalta yhtiö on tällä hetkellä P/E:llä kohtuullisesti arvostettu, pääoman tuotto on hyvä, osinko kohtuullinen ja osingon jakosuhde matalahko. Se on potentiaalinen tulevaisuuden osinkoaristokraatti. Käyttöjärjestelmät eivät ole yhtiön ainoa bisnes. Mielenkiinnolla seuraan, miten yhtiö tulevaisuudessa kehittyy.

Okmetic on ollut salkussani jo useita vuosia koskemattomana. Se maksanut koko salkussani olo historian ihan mukavaa osinkoa, vaikka osinko politiikka on välillä muuttunut varovaisemmaksi ja enemmän kasvuun tähtääväksi. Vuoden alkuun tullut osinko oli taas mukava yllätys, joka nosti salkkuni osinkotuottoa tammikuussa. Vaikka yhtiön markkinat anutir- ja puolijohdeteollisuudessa on kasvussa niin kasvu ei ole vielä täysin realisoitunut tulokseen. Osa syynä on varmasti ollut vahva euro ja nyt dollarin vahvistuminen alkaa saataa Okmeticon laariin. Tulosjulkistusajankohdan muutos 24.2.2015 aikaisempaan 13.2.2015 on käynnistänyt spekulaatiot yritysostosta. Yirtys on jo pitkään pyörinyt yritys Helsingin pörssin mahdollista pois ostettavien yritysten listoilla. Tulevaisuus näyttä miten käy. Minä olen valmis katsomaan tämän tarinan: OKMETIC ELÄÄ AUTOISTA JA KÄNNYKÖISTÄ. Tässä on tietysti riski, että yhtiö lunastetaan ihan liian halvalla, yksi arvonmääritys tässä: Okmeticin tavoitehinta

ABB on ollut salkussani kohtuullisen pitkään. Yhtiö toimii tulevaisuuden kehittyvillä sektoreilla. Sillä liiketoimintaa vihreissä energia muodoissa aurinko- ja tuulienergiassa, sillä robotteja, maailma sähköistyy jatkuvasti lissä ja ABB toimittaa sähkölaitteista, lisäksi sen automaatio järjestelmillä ohjataan niitä. Sähköautoilu vaatii lataus infrastruktuurin, jossa ABB on vahva tekijä. Lisäksi tavroita kuljetetaan nykään paljon meriteistse, jossa ABB Azipod propulsio moottoreita ovat vahva brändi ja säästää polttoainetta, joka on tärkeää nykyisessä vihreitä arvoja kannattavassa yhteiskunnassa. Minusta hankala arvata mikä energia muoto on tulevaisuuden voittaja, mutta muutosta ja rakentamista tapahtuu ja ABB on siinä mukana tavalla tai toisella.  Yhtiöllä on vahva kasvollinen omistus Wallenbergien kautta. Yhtiön on nostanut osinkoaan joka vuosi vuodesta 2006 lukuun ottamatta vuotta 2008 jolloin osinko pysyi samana kuin vuonna 2007. Yhtion tulos on pysynyt kohtuullisen vakioisena viimeiset viisi vuotta taloudellisesti hankalassa tilanteessa. Yhtiön tulos on riippuvainen investoinneista, mutta taloudellisesti vaikeina aikoina se on pystynyt tekemään positiivista tulosta. Osingonjakosuhde on tällä hetkellä 68%, joka korkeahko, mutta osingon kasvulle on edelleen edellytyksiä. Yhtiön osakekohtainen tulos kasvoi Q3/2014 kolmen vaikean kvartaalin jälkeen. Uskon ABB:n tulevaisuuden kasvu mahdollisuuksiin ja aion olla rattailla mukana.

Tilanne Chevronin osalta ei ole juurikaan muuttunut edellisestä vuodesta. Yhtiö on edelleen maltillisesti arvostettu P/E:llä 10. Yhtiön osinko tuotto on osinko aristokraatille mehukas 4,04% ja payout ratio matala 30%, joten eväitä osingon kasvattamiseen tulevaisuudessa löytyy. Hankin yhtiön aikana salkkuuni, kun pidin öljy-yhtiöiden arvostusta matalana ja näin yhtiöllä tuloskasvun edellytykset. Osto onnistui ja sen jälkeen en ole nähnyt mitään syytä luopua yrityksestä päinvastoin jälleen on tehnyt mieli tehdä lisäostoja. Useampi öljy-yhtiö on tällä hetkellä huokuttelevalla tasolla, mutta toisaalta ilmassa on riskejä, koska korvaavat energia lähteet liikkumiseen voi laskea öljyn hinnan pysyvästi. Öljyn hinnan laskun vaikutukset tulokseen on täysimääräisinä näkemättä. Öljy varat ehtyvät edelleen ja voivat toisaalta johtaa hinnan nousuun ja uudet löydöt ja tekniikat heiluttaa markkinatilannetta. En osaa sanoa onko Chevron voittaja alalla, mutta ainakin toistaiseksi aion mennä sen kyydissä ja nautiskella kasvavia osinkoja.

Coca Cola on brändi vailla vertaa. Yhtiö on ollut salkussani ja välillä lisäostot ovat pyörineet mielessä. Yhtiön meno on niin mukavan tylsää ja tasaista, tulos ja osingot kasvavat hitaasti mutta varmasti vuodesta toiseen. Arvostus on korkeahko, mutta erotu muista vastaavista yhtiöistä juurikaan. Yhtiön payout ratio jättää tilaa osingon kasvulle. Yhtiö taitaa olla ikiholdissa.

Dovren paino on noussut salkussani pikkuhiljaa. Olen ostellut sitä jonkun verran pelaamalla senteillä. Tein ensimmäiset ostot salkkuuni aikanaan havaitessani yhtiön muuttuneen selvästi voitollisesti ja tuloksessa oli kasvutrendi ja yhtiö alkoi maksaa osinkoa. Osingolle oli edellytykset kasvaa varsin mukavaa vauhtia ja näin on tapahtunut. Eniten yhtiössä arveluttaa  sen pienuus. En osaa sanoa, voiko joku jätti jyrätä sen markkinoilla tai voiko yhtiö joutua ongelmiin muutaman avain henkilön poistuessa yhtiöstä. Yhtiö pärjännyt taloudellisen tilanteen huomioiden hyvin, osinko kasvanut mahtavasti ja yhtiötä on ollut ilo omistaa. Tasaisin ajoin ollut mielessä tehdä lisäostoja. Itse olen vähän seurailu kannalla, tällä hetkellä öljynhinta eivät ole yhtiön tuloksen kannalta edullisella mallilla. Tässä kertakaikkisen loistava osoitus yhtiöistä, joista minulla löytyy pieniä rippeitä. Pitäisikö tällaiseen mahdollisuuteen jättää sijoittamatta? Silti on mahdollista, että tämä yhtiö voi olla konkurssissa jonkun vuoden kuluttua, mutta tässä vaiheessa ainakin kaikki näyttää hyvältä. Sain edellisenä vuonna yhtiöstä hankintahinnalleni 0,40€ 27%:n osinkotuottoa. Olen saanut lyhyessä ajassa yli kolmanneksen ostoistani ostohinnastani osinkoina.

Fortumia olen hankkinut salkkuuni pikku hiljaa, mutta viime aikoina en ole enää yhtiöön tehnyt lisäsijoituksia. Tällä hetkellä minulla on hiukan epäselvää, millä Fortum aikoo parantaa tulosta tulevaisuudessa. Sähkönkulutuksen uskotaan kasvavan, mutta niin kasvaa tarjontakin pikkuhiljaa. Omat laitteet tulevat vain mielenkiintoisemmiksi hinnan ja verojen noustessa. Teollisuus siirtyy pikkuhiljaa pois Fortumin päämarkkina-alueilta, hinnoittelu ei varmasti ole enää niin helppoa kuin aiemmin. Fortum kurssi voi taapertaa sähköautoilua odotellessa. Venäjä kortti ei ole enää yhtä houkutteleva kuin osto hetkellä, toki tilanne tämän suhteen voi muuttua. Tuotantolaitteet ikääntyvät ja vaativat investointeja tulevaisuudessa. Toki tulevaisuuden suunnitelmia löytyy Fennovoiman kautta. Viimeisin tulos oli mukavaa luettavaa. Vakaata osinkotuottoa on siitä huolimatta luvassa. Fortum on pidä asemassa.

Wärtsilä on salkussani yksi parhaiten menestyneistä sijoituksista. Moni ei ehkä sitä miellä uusituvan energian lisääntymisestä ja ilmaston muutoksesta hyötyväksi. Uusituvat energian lähteet aiheuttavat tarvetta varavoimaloille, joita Wärtsilä toimittaa. Edelleen tämä johtaa siihen, että tavaroita valmistetaan siellä missä se edullisinta ja varsin usein haetaan paikka missä ympäristömääräykset eivät ole niin kovat. Tämä johtaa lisääntyneisiin kuljetuksiin, tehtaat pitää rakentaa ja sitten niiden tuotteet kuljettaa. Halvin tapa on kuljettaa meriteitse. Wärtsilä on tässä vahvoilla erityisesti kaasusovelluksineen. Tuotantolaitokset vaativat taas aina varavoimaloita, joihin Wärtsilä on vahva toimittaja. Wärtsilä ratsastaa mielestäni pitkäaikaisella megatrendillä jolla aion itsekin mukana ratsastella. Wärtsilä pysyy salkussani, mutta minulla ei ole suuria intohimoja lisäämiseen nykyisellä kurssitasolla. Wärtsilän myötä 30 suurinta osakesijoitustani on lähes käsitelty. Jatkan seuraavaksi aktiivisilla rahastoilla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti