perjantai 19. lokakuuta 2012

Koherentti markkinateoria

Olen jo aiemmissa kirjoituksissani maininnut koherentin markkinateorian. Sen on luonut ekonomisti Tonis Vaga.Se on lähellä omaa näkemystäni markkinoiden todellisesta tilasta. Olen itse sitä mieltä, että markkinat ovat tehokkaat suurimman osan ajasta, mutta eivät koko aikaa. Hyvä esimerkki on eilinen Nokian tuloksen julkaisu. Kurssi lähti nousuun ja hyvää syytä ei oikein keksitty. Tuloksen julkaisun jälkeen on niin paljon uutta tietoa, että sitä kaikkea ei pystytä heti siirtämään markkinahintaan. Tiettyjen osakkeiden kohdalla kaupan käynnin likviditeetti ei riitä siihen miten sijoittajat haluavat reagoida. Tulee heittoja suuntaan ja toiseen.

Koherentin markkinaterorian mukaan markkinoilla voi esiintyä seuraavat neljä eri tilaa:

1. Tehokkaat markkinat

Pörssi toimii tehokkaiden markkinoiden teorian mukaan. Sijoittajat  toimivat rationaalisesti. Uusi informaatio heijastuu nopeasti osakehintoihin. Edellisestä hinnan muutoksesta ei voi päätellä seuraavan suuntaa. Riskipreemio ei ole mahdollinen.

2. Epävakaa siirtymämarkkina

Epävakaassa siirtymämarkkinassa sijoittajat seuraavat toisiaan muutoksissa. Fundamentit voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Informaatio ei heijastu täysimittaisena välittömästi hintoihin: Positiivisia hinnan muutoksia (positiivinen uutinen) seuraa todennäköisesti positiivinen muutos ja negatiivista negatiivinen, eli markkina syntyy nousu- ja laskutrendejä keskipitkällä aikavälillä. Mielipiteissä on voimakasta vastakkain asettelua.

3. Kaoottinen markkina

Sijoittajat ovat hyvin riippuvaisia toistensa mielipiteistä ja toimista. Fundamentit ovat neutraalit tai epävarmat. Markkinatunnelmassa voi esiintyä suuria muutoksia. Toteutuvat osaketuotot ovat todennäköisesti joko hyvin positiivisia tai hyvin negatiivisia. Fundamentit heilauttavat markkinan helposti suuntaan tai toiseen.

Kurssiromahdusten aikana vallitsee yleensä kaoottinen markkina: Sijoittajat seuraavat tarkasti toistensa toimia, suuria kurssimuutoksia tapahtuu molempiin suuntiin.4. Koherentti markkina

Koherentin markkinan tyypillisessä tilassa sijoittajien voimakas ryhmäkäyttäytyminen yhdistyy hyvin positiivisiin fundamentteihin. Positiiviset uutiset nostavat voimakkaasti osakekurssia. Negatiivisten uutisten vaikutus on huomattavasti pienempi. Sijoitusten keskihajonnan vaihtelu on pientä ja riski-tuotto suhde on korkea. Sijoittajat voivat tehdä keskiarvoa parempia tuottoja alle keskiarvon olevalla riskillä.

Korkea tuotto-odotus ja matala riski -yhdistelmä on pahasti ristiriidassa tehokkaisiin markkinoihin, mutta Vegan mallin mukaan sellainenkin voi markkinoilla esiintyä.
Edellä mainittu teoria käy hyvin yksiin omien ajatusteni kanssa. Epävakaa siirtymä markkina selittää hyvin tiettyjen sijoittajien menestyksen muista poikkeavasti. He uskaltavat panostaa ja olla eri mieltä muiden kanssa ja saavat muut mukaan trendiin mielestään oikeaan suuntaan. Kaoottinen markkina puolestaan selvittää hyvin miksi muutamilla pörssipäivillä on niin suuri vaikutus pitkän ajan tuottoihin. Kirjoituksessa "An Overreaction Implementation of the Coherent Market Hypothesis and Option Pricing", April 2006" on pohdittu syvästi markkinoiden eri tiloja ja sijoittajien käyttäytymistä. Siinä on huomioitu erilaiset sijoitusinstrumentit ja sijoittajien erilaiset aika ikkunat sijoitus toiminnassaan.

Edellä mainittu asia menee tieteellisesti syvälliseksi. Omaan sijoitus toimintaan teen edellä olevasta johtopäätöksen, että on aikoja joina markkinoilla kannattaa toimia voimallisemmin ja toisaalta aikoja joina kannattaa vain odottaa. Tutkimukset osoittavat, että markkinoilla eri aikoina osallistumassa erilaisella sijoitus ikkunalla olevia sijoittajia eri määrä.


Lähteet:
* Vaga T., "The Coherent Market Hypothesis", Financial Analysts Journal, Dec/Jan 1991

Investori.com: Satunnaiskulku sijoitusmarkkinat

Rainer Schoebel, Jochen Veith, "An Overreaction Implementation of the Coherent Market Hypothesis and Option Pricing", April 2006

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti