maanantai 7. tammikuuta 2013

Tilinpäätös 2012


Tilin päätöksen aluksi raportoin tuoton joulukuulta ja koko vuodelta.

Salkun tuotto joulukuussa 0,92%, vuosi 2012 tuotto 9,43%.

Osingot joulukuussa 171,24€. Kasvua edellisen vuoden joulukuuhun 60,73%. Osingot koko vuosi 2012 1689,33€, kasvua 115%.

Olen onnistunut ylittämään hivenen tuottotavoitteeni 8% vuosi tasolla. Tämä on hiukan enemmän kuin mitä yhdistelmä rahastoille 80% osakkeissa 20 % korkosijoituksissa yleensä luvataan. Verrattuna taas salkkuni yhdistelmärahastoon Tapiola maailma 80, joka tuotti 12% voisi kysyä kannattiko rahoja sijoittaa itse ollenkaan? Lohdutuksena voi todeta, että Tapiolan rahasto on lyönyt indeksin.

Salkkuni osingot ovat jatkaneet kasvuaan hyvää tahtia. Koska lisään salkkuuni pääomaa jatkuvasti näin pitääkin käydä. Olen kuitenkin tarkkailut salkkuni osinkoja sijoitustasolla. Osinkopettymykset ovat vähäisiä, oikeastaan voisi mainita ainoana KappAhlin, jonka odotin pystyvän osingon maksuun tänä vuonna joulukuussa osakeannin jälkeen. Puuvillan hinta on oikeastaan romahtanut ja edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle pitäisi olla olemassa. Asiassa kävi päinvastoin kuin olin odottanut ja KappAhl järjesti osakeannin. Jos yhtiöön olisi tutustunut aiemmin tarkemmin, tämä ei olisi ollut luonnollisesti mikään yllätys.


Olen saanut lisättyä pääomaa sijoituksiin tavoitteeni tuhat euroa kuussa mukaisesti. Lisäykset on tehty kohtuullisen hyvin ajoitetusti painottuen maalis-toukokuulle, sekä heinä-elokuulle.

Tulevaa vuotta ajatellen olen jo tehnyt salkkuni tarkastelua pitkälle. Ainoastaan osake tarkastelu puuttuu. Olen ollut tyytyväinen tekemiini valintoihin. Olen jäänyt indeksille ja yhdelle vastaavan profiilin yhdistelmärahastolle. Olen suunnitellut muutamia toimenpiteitä. Olen päättänyt siivota salkustani tiettyjä huonoja sijoituksia ja toisaalta laskea lyhyen koron sijoitusten painoa korkosijoituksissani. Huonoina sijoituksina pidän tiettyjä osakesijoituksia. Tulen siivomaan salkustani osinkoa maksamattomia yhtiöitä. Lisäksi pyrin jatkossa painottamaan enemmän kasvuun ja osingon kasvuun pystyviä yrityksiä. Kirjoittelen osakesijoituksieni arvioinnin tarkemmin lähitulevaisuudessa.

Loppuyhteenvetona voi todeta, että vuosi 2012 meni pitkälle suunnitelmien mukaan ja kaikki suunnitelmani etenee aikataulussaan. Lisäksi vuoden tavoite vuoden 2012 kaupankäynti kustannusten alentamistavoite täyttyi. Onnistuin alentamaan kaupankäyntikustannuksiani huomattavasti 158 €, silti kustannukset ovat huomattavan suuret 461,4€.  Tavoitteena jatkaa hyvin alkanutta trendiä tekemällä hivenen suurempia kertaostoja ja samalla hiukan harvemmin ja kohdistetummin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti