torstai 21. helmikuuta 2013

Salkun osakkeiden tarkastelua

Olen jo viime vuoden loppupuolella kirjoituksissani käynyt läpi muut sijoitukseni lukuun ottamatta osakkeita. Tässä kirjoituksessa ei ole tarkoitus tehdä mitään perusteellista analyysiä vaan säännönmukainen tarkastelu. Pyrin arvioimaan tehtyjä sijoituspäätöksiä ja samalla parantamaan salkun tulevaisuuden tuotto-odotusta.

Sijoitusfilosofiani lähtee pitkälle indeksi ajatuksesta, mutta pyrin voittamaan silti indeksin perustetuen tutkittuun faktatietoon, että alhaisemman P/E, P/B:n ja korkeamman osinkotuoton osakkeet tuottavat keskimääristä paremmin. Lisäksi olen pitänyt ohjenuorana, että omistamieni yhtiöiden pitäisi pystyä yli 12 % ROE:en, jotta minulla mahdollista saavuttaa niillä tuottotavoitteeni myymättä osaketta, sillä kulut syövät tuottoa. Nyt sitten tarkastelen, miten näen osakkeet tällä hetkellä. Esimerkkinä vuoden jälkeen hankinnasta osakkeeseen suhtautuu hyvin erilailla. Omalla kohdallani seuraan yleensä viimeksi hankittuja osakkeita selvästi tarkemmin. Tästä minun olisi syytä päästä eroon ja pyrkiä Buffettin sanoin valitsemaan selkeästi paremmin ne sijoitukset joita sitten pyrin vartioimaan. Nyt valitsen tiettyjä kohteita, joita sopivan ostotilaisuuden tullen tulen myymään, jotta pystyn pitämään salkun allokaation kunnossa.

Salkkuni suurin yksittäinen osakesijoitus on Alma Media. Yhtiö ei ole millään yksittäisellä mittarilla erityisen edullinen, mutta verrattuna historiassa olleeseen arvostus tasoon ja suhteuttamalla ROE ja P/B lukua keskenään yhtiö on edullinen. Yhtiön uskotaan tuottavan tulevaisuudessa heikommin johtuen media alalla olevasta murroksessa. Sijoitukseni yhtiöön ei ole ollut mikään menestys tuottoja tarkastelemalla. Olen aloittanut ostoni liian korkealta kurssitasolta ja nykyinen omistukseni on suurempi kuin olen ajatellut alun perin. Yhtiö maksaa hyvää osinkoa nykyiselle kurssitasolle ja kassavirta on vakaa. En ole nähnyt mitään syytä lähteä myymään yhtiötä, mutta saadaan keventää positiotani, mikäli kurssi nousee ennen osingon irtoamista. Tarkoitus on pitää yhtiö salkussani, mutta sen painoarvoa tarkoitus laskea. Laskeminen tapahtuu pienimillä kustannuksilla ostamalla osingolla jotakin muuta.

Toiseksi suurin yksittäinen osakesijoitus on McDonald's. Ostin yhtiötä, kun aikanaan listattiin USA:n vihatuimmaksi yhtiöksi. Joku voi luonnehtia yhtiötä kalliiksi, mutta esimerkkinä McDonald's kiinteistöjen ja liikepaikkojen arvoa erittäin hankala rahallisesti mitata. Yhtiön kasvaa tulos mukaan lukien tavallisesti, kuten myös sen maksama osinko ja se kuuluu osinkoaristokraatteihin. Se on yksi maailman tunnetuimmista brändeistä. Yhtiö näillä näkymin salkkuni ikihold osakkeita.

Seuraavat osakkeet käyn 28.11.2012 tilanteen perusteella, tilanne voi olla muuttunut johtuen pörssikurssien kehityksestä. Okmetic osuus salkussani on kasvanut pikkuhiljaa. Se on syklinen osake, jolla hyvät edellytykset kasvuun MEMS kiekoissa. Juuri tullut tulos oli heikko ja ohjeistus ei lupaillut suuria. Täällä hetkellä suhtautumiseni yhtiöön on vähän ristiriitainen. Seikun tultua toimitusjohtajaksi ilmoitettiin, että yhtiö tähtää selvään kasvuun, nyt kuitenkin ohjeistus on melkoisen pehmeä. Osinko laskee, mikä ei ole osakkeen omistajan kannalta hyvä asia. Yhtiö maksanut hyvää osinkoa ja näen edelleen MEMS tekniikassa vahvaa kasvupotentiaalia tulevaisuudessa. Yhtiö on suuntautunut hyvälle kasvualalle. Kasvu on nyt tapahtunut osittain kannattavuuden kustannuksella, mikä ei ole hyvä asia. Mikä osuus tuloksesta on suhdannetta, en osaa sanoa. Näillä hinnoilla pitelen yhtiötä salkussa ja kerään osinkoja.

Technopolis edustaa salkkuni kiinteistö osuutta. Yhtiön arvostus on alhainen ja kasvu korjattuna erityisesti. Yhtiö kasvaa koko ajan, sen tilat ovat moniin muihin vastaaviin yhtiöihin verrattuna uusia ja tekniikka niissä "vihreää", joka helpottaa yrityksille vuokraamista nykyisenä aikana.  Yhtiö kärsii pitkälle Nokia pelosta lähteä sen kiinteistöistä, vaikka todellisuudessa Nokian osuus vuokralaisista on nykyään marginaalinen. Minulla ei ole tarkoituksena lisätä eikä vähentää omistustani yhtiössä näillä näkyminen nykyisellä kurssitasolla.

Boliden on tullut salkkuni finanssikriisin aikoihin. Sen on ollut arvostukseltaan edullinen ja edelleen arvostus on kohtuullinen P/E hiukan alle 10 P/B 1,4 ja ROE 15%, 5 v. ka 17%. Raaka-aineiden hinnat näkyy yhtiön tuloksessa. Osake pysynee salkussani asennossa hold.

Seuraavana salkussani ovat osinkoaristokraatit Procter&Gamble ja Johnson&Johnson. Ne ovat olleet salkussani jo joitakin vuosia. Enin loisto niistä on kadonnut minun silmissäni, Buffet on selvästi pyrkimässä näistä pikku hiljaa eroon. Procter &gamblen kohdalla hän on aikanaan ostanut Giletteä ja ei pidä nykyistä yhtiötä yhtä hyvänä kuin itse Giletten brändiä. J&J on edelleen vahva brändi, mutta ei ehkä samssa loistossa kuin aikanaan. Tietyllä tavalla näen, että näiden yhtiöiden kohdalla tietyt kasvun rajat ovat tulleet vastaan ja arvostus on korkeahko. Pidän näitä yhtiöitä salkussa holdissa. Lisähankinnat eivät ole olleet mielessä nykyisellä arvostustasolla.

Seuraavat salkussani ovat IBM ja Walmart. Molemmat ovat minua suuresti kiinnostavat yhtiöt tällä hetkellä. Walmart on jo noussut salkkuni suurimmaksi osakesijoitukseksi. Se kasvaa tasaisen varmasti ja sillä on muutama vahvuus. Sillä on voimaa neuvotella hinnoista suurten brändien kanssa ja se pystyy tarjoamaan vastaavia omia merkkejä kilpailemaan. Sen lisäksi se on länsimäisistä yhtiöistä etunenässä kehittyvillä markkinoilla ja sen valikoima kohdistuu nimenomaan kasvavaan keskiluokkaan. IBM puolestaan on tehnyt mielestäni onnistuneita valintoja IT-sektorilla. Se kohdistanut toimintansa maksukykyiseen sekmenttiin, joka riippuvainen toimivasta IT-järjestelmästä. Näillä näkyminen molemmat yhtiöt jatkavat salkussani suurella painolla, jota tilaisuuden tullen kasvatan.

Tämän jälkeen salkustani löytyy Chevron. Öljy-yhtiöt ovat kaikki varsin maltillisesti arvostettuja. Oma valintani kohdistui Chevroniin, nykyistä kurssitasoa alempana. Siihen aikaan yhtiöllä oli positiiviset merkit toiminasta (Korkea Piotroski score). Mikä öljyn ja sitä kautta öljy-yhtiöiden tulevaisuus on hankala ennustaa. Pysyykö kasviohuone ilmiö pinnalla jne. en osaa sanoa. Sitä odotelleessa keräilen Chevronin kohtuullisen mukavia vuosineljänneksittäisiä osinkoja.

AstraZeneca on salkkuni suurin lääkeyhtiö. Sitä varjostavat samat ongelmat kuin useita muita yhtiöitä. Erääntyvät patentit ja lääkekehitysputkien onnistuminen. Arvostus on maltillinen ja osingot muhkeat. Keräilen osinkoja ja seurailen tilannetta.

ABB on kohtuullisella osuudella salkussani. Pidän itse yhtiöstä suuresti ja näen sen vahvana tulevaisuuden yhtiönä. Sillä hyviä ratkaisuja energian säästämiseksi ja sähkön käytön lisääntyminen ja kasvu auttaa yhtiön kehittymistä. Arvostukseen on ladattu tulevaisuuden odotuksia huomioiden arvostustaso, mutta yhtiön suoritukset ovat olleet kohtuullisen mukavia. Yhtiötä on tarkoitus pitää.

Tähän asti olevat yhtiöt olivat salkussani vähintään 1,50% painolla. Jatkan pienneemmällä painolla olevien yhtiöiden käsittelyä myöhemmin. Näihin isommalla painolla oleviin sijoituksiin olen kohtuullisen tyytyväinen ja haluan todeta, että minulla ei suurt halua myydä niitä tällä hetkellä, niillä on paikkansa salkussani. Kustannukset pysyvät paremmin kurissa, kun ei toimi turhaan.

7 kommenttia:

 1. Mielenkiintoisia näkemyksiä salkkusi osakkeista. Tällaista tarkastelua on hyvä aina tehdä tasaisin väliajoin. En ota kantaa yksittäisiin yrityksiin, mutta oletko laskenut minkälaista hyötyä saat osingoista joita lasketaan kvartaaleittain verrattuna kerran vuodessa tapahtuvaan osingonmaksuun? Tai löytyykö asiasta jotain tutkimustietoa joka voisi olla yhtä mielenkiintoista.

  VastaaPoista
 2. Salkussasi on hyvin paljon erilaisia yrityksiä, etf:iä, korkorahastojakin löytyy. Eikö olisi kustannustehokkaampaa panostaa muutamiin etf:in sen sijaan että maksat kunkin osakkeen/tuotteen osalta erilliset välityspalkkiot?

  VastaaPoista
 3. En ole tehnyt laskentaa kvartaaliosinkojen paremmuudesta. Neljä kertaa vuodessa osinkoa maksavien osakkeiden ja ETF:ien kurssiheilunta on mielestäni pienempää. Omassa sijoituskäyttäytymisessäni olen tehnyt huomion, että kevään osinkojen napsahdeltua tilille tulee helposti tehtyä liian hätäisiä ostoja ja kvartaaliosingot selvästi tasapainottavat omaa sijoittamistani. Joissakin tapauksissa minulla on ollut kaksi kilpailevaa sijoitusta ostohetkellä ja olen valinnut kvartaalisosinkoa maksavan. Olen saanut ostettua myöhemmin vuosittain osinkoa maksavan halvemmalla ja saanut jo kahdet osingot toisesta yrityksestä. Tärkeintä mielestäni on miettiä osinkoja pidemmälle aika jänteelle kuin vuosineljänneksen päähän.

  Lyhyesti vastattuna liian suuri sijoitusten määrä on varmasti syönyt sijoitusteni tuottoja kustannusten takia. Kaikille sijoitukselliseni on kuitenkin aikanaan löytynyt perustelu ja myynti aiheuttaa myös kustannuksia ja veroseuraamuksia. Myynneille on löydyttävä hyvä perustelu Haluan ottaa näkemystä sijoituksillani ja se ei onnistu suurilla ETF:llä ja muutamalla sijoituksella. Lisäksi osa sijoituksista epäonnistuu joka tapauksessa. Olen pyrkinyt rakentamaan indeksisijoituksen, jonka P/E ja P/B on indeksiä matalampi ja ROE korkeampi. Poikkeamalla indeksi se mahdollista päihittää. Tuloksena on syntynyt nykyinen sillisalaatti. Tekemäni salkku tarkastelu on tarkoitus selvittää itselleni tarkasti ne kohteet joita haluan salkkuuni lisätä ja toiseksi ne kohteet, jotka myyn rahan tarpeen tullen. Pyrin pitämään salkussani nykyistä korko-osake tasapianoa, johon voin pientä näkemystä ottaa. Olen jo aloittanut salkkuni osalta pienen siivouksen mm. Talvivaaran myynnillä, sijoituskohteet eivät vähentyneet, koska samalla lisäsin yhden sijoituskohteen.

  VastaaPoista
 4. Hei. Mikäs on muuten keskimääräinen ROE tällä hetkellä?

  VastaaPoista
 5. En ole laskenut keskimääräistä ROE:a, mutta kaikki suurimmat osakesijoitukseni ovat joko matalan arvostuksen tai keskimääräistä korkeamman ROE:n sijoituksia. Yleensä en hyävksy sijoituksilleni alle 12% ROE:ta ellei muu arvostus ole poikkeuksellisen alhainen. Käytän ROE/P/B laskentaa vertailuissani(=P/E), mutta samalla tulee tarkistettua ROE. Tappio yhtiöt ei mene listalleni.

  Mm. Walmart ROE 23%, Alma Media 19%, IBM 85% jne.

  VastaaPoista
 6. Itsekin pidän oman pääoman tuottoa hyvin tärkeänä, sillä se kertoo aika paljon yrityksen kilpailuedusta. Poikkeustapauksissa itsekin saatan silti sijoittaa hieman pienemmän ROE:n omaaviin yrityksiin kunhan muuten ne ovat halpoja. Oman pääoman tuoton suhteen ei mielestäni kannata kuitenkaan tuijottaa vain kuluvaa vuotta vaan pidempää aikaväliä. Tarkempaa rajaa ei ole, mutta reilusti yli kymmenen prosentin sen pitää kuitenkin olla. Tappiollisiin yrityksiin en itsekään koske.

  VastaaPoista
 7. Olet oikeassa, että lyhyen aikajänteen ROE ei kannata tuijottaa. Toisaalta hyvä tuotteoiset bisnekset kerää kärpäsiä jaolle ja ajan saatossa katteet hyvä tuottoisilla aloilla tuppaa tipahtamaan. Korkeista tuotoista saa aika helposti myös näpeilleen. Omassa salkussa mm. Alma Media on nyt runsaasti alle kohtuullisen pitkän aika välin ROE:n alapuolella. Pysyykö se siellä on peäselvää. Media ala on murroksessa ja verotuksen muutos on pysyvä muutos alalla. Mielestäni on todennäköisempää verton korotus, kun pois jääminen uudestaan. No jos kiplapailuetuja metsästää niin kyllä niitä osumiakin tuppaa tulemaan.

  VastaaPoista