torstai 31. lokakuuta 2013

Salkun allokaatiopäivitys


Allokaatiota on tutkimusten mukaan tärkein tuleviin tuottoihin vaikuttava tekijä.  Olen tyytyväinen, että olen kuluttanut viime aikoina aikaani säätääkseni allokaatiota sen sijaan, että olisin kuluttanut aikaa yksittäisten osakkeiden tarkasteluun. Kokonaisuudella on suurempi merkitys sijoitus menestykseen. Kokonaistilanteen tarkastelemiseksi olen päivittänyt allokaation salkku sivulle. Viimeaikoina salkkuni on elänyt aika paljon ja salkun osakkeiden arvostuksessa tapahtunut kohtuullisen suuria muutoksia. Muutosten johdosta korkojen ja osakkeiden suhde on tavoitteessaan 80% osakkeita 20% korkosijoituksia. Korkojen osuus on laskenut hiukan osakeostojen myötä.

Koroista pitkäkoron osuus on laskenut salkussani, osaltaan myyntien vuoksi ja osaltaan isojen korkosijoitusten arvon laskuna(EMB). Salkkuni ytimen osuus on hiukan kasvanut samoin arvo-osakkeiden ja pienosakkeiden osuus, joten salkun voidaan sano kehittyneen haluttuun suuntaan ja hiukan siistiytyneen. Jatkossa on tarkoitus tarkastella jälleen salkun rakennetta ja osakkeita tarkemmin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti