torstai 18. joulukuuta 2014

Salkun kymmenen suurinta osakesijoitusta 11.12.2014

Päivitin salkkuni allokaation 11.12.2014 osuudet ovat tästä päivityksestä. Olen aiemmissa kirjoituksissani käynyt läpi muut sijoitukseni lukuun ottamatta osakkeita. Tässä kirjoituksessa ei ole tarkoitus tehdä mitään perusteellista analyysiä vaan säännön mukainen tarkastelu. Pyrin arvioimaan tehtyjä sijoituspäätöksiä ja samalla parantamaan salkun tulevaisuuden tuotto-odotusta. Tällä tarkastelulla pyrin keskittymään olennaiseen, salkun allokaatio ratkaisee suurelta osin sijoitus menestyksen. Mielestäni on ehkä helpompaa löytää ne huonosti tuottavat sijoitukset kuin löytää ne huipputuottavat sijoitukset.

Salkkuni suurin osakesijoitus on IBM. Kurssikehitys ei ole ollut kovinkaan mairittelevaa viimeiset kuukaudet ja tulos antanut aihetta uhkakuviin. Liikevaihto on polkenut paikallaan. Yhtiö on joutunut arvioimaan bisneksiä ja tulevaisuutta on varmasti hankala ennustaa, joten tässä sijoituksessa on riskinsä. Yhtiö ostaa noin 5% osakkeistaan takaisin vuosittain ja sillä mahdollisuudet osingon kasvattamiseen pitkälle tulevaisuuteen ja nykyisellä matalalla kasvulla erittäin kannattava. Nykyinen hinta alle 10 P/E:llä alkaa olemaan houkutteleva, mutta yhtiön painosalkussa on suurin, joten en ole ehkä yhtiötä ensimmäisenä lisäämässä, koska en tunne tai ymmärrä yhtiön bisnestä riittävän hyvin. Tämä osake on salkussani suurimmalla painolla, koska sillä minusta parhaat edellytykset pitkäaikaiseen osingon kasvattamiseen. Yhteen hevoseen satsaaminen on selvästi napsanut ns. nilkoille tässä osakkeessa. Aiempi arvioni yhtiöstä:Osto IBM

Vanguard FTSE Emerging Markets (VWO) on sitten salkkuni toiseksi suurin osakesijoitus. Länsimaat ovat kovasti velkaantuneita ja tuotantoa ja teknologiaa on siirtynyt jatkuvasti kehittyviin maihin. Mikä niistä on voittaja on hanakala tässä vaiheessa sanoa. Kehittyvät maat ovat voittaneet tuotantolaitoksia uusia sellaisia itselleen ja samalla saaneet teknologiaa. Kuka niihin sitten kehittä jatkoa on hankala sanoa. Vahaa kehittävät parahiten ne joilla sitä olemassa. VWO on halvin tai halvimpia ETF rahastoja kehittyville markkinoille 0,15% vuotuisilla kuluilla ja se laajasti hajautettu noin tuhannella osakkeilla. Se on myös likvidi ja riittävä vaihto, joten sen voi olettaa selviävän tulevaisuudessa. P/E on 14,8 tätä kirjoitettaessa ja tuotto-odotus kasvuun 14,9% suhteutettuna on hyvä, kuten myös ROE 18.9%. Suurimmat sijoitukset ovat vaihtuneet huomattavasti ja yhtenä suurena syynä on ollut öljyn hinnan lasku. Pintaan on noussut uusia varsin mielenkiintoisia yhtiöitä esimerkkinä Tencent Holdings Limited, joka tekee sosiaalista mediaa, webbiportaaleja ja pelejä Kiinalaisille. Pidän VWO:ta yhtenä houkuttelevimmasta sijoituskohteista tällä hetkellä edelleen. VWO on pärjännyt varsin hyvin viimeisen vuoden aikana verrattuna muihin kehittyvien markkinoiden ETF:iin verrattuna. Pikaisella vertailulla omassa salkussani oleva SPDR S&P Emerging Asia Pacific pärjää sille yhden ja kolmen vuoden aikajaksolla. 

Wal-Mart Stores Inc. on salkkuni kolmanneksi suurin sijoitus.  Voisiko sanoa, että tämä sellainen tylsä sijoitus. Tasaista hidasta tuloksen kasvua, osinko nousee samaan tapaan hitaasti mutta varmasti. Jossakin luin, että Wal-Mart on sellainen holdaajan unelmayhtiö. Viimeisin osingon nosto oli vain 2% ja pienin yhtiön historiassa. Tämä oli pettymys markkinoille ja tulkittiin viestiksi varovaisesta kasvusta tulevaisuudessa. Uutisten perusteella Kiinassa ei ole mennyt enää kuin elokuvissa ja omasta mielestäni yhtiö tilanteeseen reagoinut. Yhtiön tämän hetkinen arvostus taso ei ole halpa edellisiin vuosiin verrattuna, osinkotuotto näyttää tällä osakkeella pysyä kohtuullisen vakiona 2,3%:ssa. En ole yhtiötä ehkä tällä hetkellä ostamassa, mutta en myöskään myymässä.

Seligson&Co:n Top 25 Pharmaceuticals on kohonnut salkkuni suurimmaksi rahastoksi. Olen hankkinut sitä useampaan vuoden ja tuottokehitys on ollut hyvää. Suurimmat ostoni tein lääkeyhtiöihin finanssikriisin jälkeen. Silloin lääkeyhtiöt olivat kohtuullisen pitkään mielestäni edullisia kautta linjan. Tein sekä suoria osakesijoituksia, että sijoituksia tähän rahastoon. Samaan aikaan oli pelkoa lääketeollisuuden patenttien erääntymisestä. Patentit ovat erääntyneet ja lääkeyhtiöt tekevät edelleen tulosta. Arvostustaso on noussut merkittävästi, mutta en ole luopumassa ainakaan tästä sijoituksesta. Todennäköisesti tyydyn vain nauttimaan osingoista lääkesektorin osakkeista.

Technopolis edustaa salkkuni suurinta kiinteistösijoitusta. Salkussa pitää olla jotain kivijalkaa ja olen pitänyt yhtiön tavasta toimia. Velkaantuminen on kohtuullisella tasolla ja yhtiö kasvaa mukavasti. Venäjä luo omat riskinsä tällä hetkellä yhtiön ylle ja pohtinut jopa tehdä lisäyksiä yhtiöön, kiinteistö salkkua kuitenkin hajoitettu nykyisellään laajemmalle. Arvostus on edelleen maltillinen erityisesti huomioiden kasvu ja kiinteistöjen ikä ja kunto.

IShares U.S. Prefferred Stock nousi sitten salkkuni suurimpien sijoitusten joukkoon vähän alle vuosi sitten tehdyllä ostolla. Ostin 27.12.2013 iShares U.S Preffered Stock ETF:ää hintaan 36,70$.Rahasto oli tippunut teknisesti ylimyytyyn tilaan ja samaan aikaan euro oli lähes 1,39 dollaria mikä on mielestäni varsin vahva taso. Hankinta hinta alitti myös tuona päivänä Net Asset Valuen 37,70$. Koska tässä saattoi olla ”kolme alennusta yhdessä paketissa” päätin tarttua tilaisuuteen. Mitään tuotto rakettia tästä en odota, päinvastoin tämä rahasto on suhteellisen vähäisellä volatiliteetillä varmaa kuukausittaista osinkotuottoa, jonka seurauksena kurssi heiluu vain vähän. I Shares Preffered Stock sisältää nimensä mukaan etuoikeutettuja osakkeita. Sen osakkeet eroavat muista siten, että näille osakkeille maksetaan määrätty osinko ennen muita osakkeen omistajia. Tämän hetkinen osinkotuotto on 5,61%. ETF sisältää 330 osaketta, joten hajautus on kohtuullinen. Noin 72% osakkeista on finanssisektorilla. Rahasto on tuottanut 12,7% viimeinen vuosi ja 30% viimeiset kolme vuotta ETF Replayn mukaan dollareissa. Oma tuottoni on ollut parempi johtuen dollarin vahvistumisesta. Volatiliteetti on huomattavan matala 3,5%. ETF:n meno on miellyttänyt minua ja pidän sen näillä näkyminen salkussa.

Tämän jälkeen salkkuni suurin sijoitus on Johnson&Johnson. Se on kivunnut kuin varkain salkkuni suurten sijoitusten joukkoon. Tämä on yksi mainituista lääkeyhtiöistä joita hankin finanssikriisin jälkeen. Arvostus oli mielestäni maltillinen, nyt arvostus on kohonnut ”osinkoaristokraattiseksemmaksi”. Yhtiö ei ole mielestäni edelleenkään kallis. Pidän yhtiön tuotteita erittäin laadukkaina ja niitä käytettyäni olen huomannut, että niistä on hankala luopua. Väestömäärä maailmalla kasvaa kokoajana ja yhtiön tuotteille on nähtävissä mielestäni kasvava tarve. Minulla ei ole ollut ajatuksia lisätä yhtiötä, mutta ei myöskään luopua siitä.

Viimeinen yli 2% painolla oleva osakesijoitus on Seligson&Co. Aasia-indeksirahasto. Olen keräillyt tähän indeksirahastoon pikkuhiljaa Aasia sijoituksiani. Rahasto on verotushuomioiden erittäin kilpailukykyinen kustannuksiltaan. Japanin  ylle on maalailtu mustia pilviä ja sen paino rahastossa on suuri. Siitä huolimatta Japanin arvostus on matalahko. Voi olla, että Japani ei menesty tulevaisuudessa, mutta sitä hyvin hankala arvioida. Siellä on joka tapauksessa paljon suuria vakaavaraisia yhtiöitä, joilla on erittäin vahva brändi. Maantieteellinen asema on hyvä silmällä pitäen muun Aasia talouskehitystä. Indeksin paino kuitenkin muuttuu, mikäli Japani ei menesty. Tämä eri perustu veikkaukseen vaan rahasto on hyvin hajautettu. Kehitys arviot perustuvat hyvin paljon Japanin ikäjakaumaan, samalla ei huomioida, että lähialueilla on huomattavan paljon nuorta väestöä ja varsin mukavaa kehitystä.

Seuraava salkussani on lääkeyhtiö AstraZeneca. Se tuli aikanaan salkkuun vertaillessani lääkeyhtiöitä keskenään. Yhtiön arvostus oli hiipinyt alhaiseksi, kun patenttien umpeutumista pelättiin. Sijoitin yhtiöön ja olen saanut hankinta hinnalleni hyvää osinkotuottoa ja viime ajat kurssikin in kehittynyt mukavasti. Arvostus on korkea johtuen Pfizerin ostotarjouksesta. Tällä hetkellä olen odottavalla kannalla yhtiön suhteen, mutta tämä on yksi tarkastelun hyvistä puolista. Yhtiö on arvostuksensa vuoksi yksi potentiaalinen myyntikohde ja samalla huomion arvoista, että lääkesektori kantaa huomattavaa painoa salkkuni suurimmissa sijoituksissa. Toisaalta lääkesektori on ollut historiallisesti tuottoisin toimiala.

Kymmeneksi suurin sijoitukseni on Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). ETF valikoitui aikanaan salkkuuni matalan arvostus tason takia. Arvostus oli matalampi kuin USA:ssa ja kehittyvillä markkinnoilla ja rahasto onkin tuottanut paremmin kuin aiemmin mainittu VWO, yllätyksenä se ei ole pärjännyt USA:n markkinoille sijoittavalle VTI:lle. Opetus on ehkä siinä, että USA:n osaamista ei ole syytä aliarvioida. Se on edelleen maailman johtava talous. Toiseksi alhaisilla kustannuksilla pärjää. Tämä oli yksi kriteereistäni miksi ostin VTI ja VEU erikseen, olisihan ollut mahdollista ostaa koko maailman VT ETF:ää.

Nyt kymmenen suurinta osakesijoitustani on käsitelty ja edessä on pieni pohdinta miten käsittelen loput osakesijoitukseni. Käsittely etenee selvästi parhaiten pieninä kokonaisuuksina.

Edelliset: Salkun suurimpien osakesijoitusten tarkastelua (21.10.2013)
Salkun suurimpien osakerahastojen tarkastelua

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti