maanantai 29. joulukuuta 2014

Salkun indeksiydin 11.12.2014 (ETF & indeksirahastot)

Olen sijoitusfilosofiassani asettanut tavoitteeksi pitää salkussani indeksiydintä, jonka kokoa en ole erikseen rajannut. Olen ajatellut, että sen pitää olla merkittävä, jotta kustannukset pysyvät kurissa. Kirjoittaessani sijoitusfilosofiaa ajattelin, että sen pitää olla vähintään sen hetkinen 30%, jotta sillä on merkitystä. En siinä vaiheessa halunnut naulata lukemaa kiinni, koska osuus olisi saattanut tippua alle rajan salkku muutoksilla. En halunnut, että raja johtaisi pakkotoimenpiteisiin ostojen tai myyntien suhteen aiheuttamaan kustannuksia. Minusta oli siinä vaiheessa hyvä tilanne, kun sijoituksissa on 30% osinkoydintä ja 30% osinkoydintä eli sijoituksia, joita en myy. Loppu on sitten tarvittaessa näkemyksen ottoon. Osuus toisaalta suuri, mutta jos vahva näkemys sille pitää olla mahdollisuus. Mielessäni pyöri kuitenkin, että pelisalkku saisi olla korkeintaan 5-10%, mutta sitten mietin, että pitää olla tiettyä liikkumavaraa tarvittaessa huomioida markkinatilannetta allokaatiossa.

Filosofiasta on kulunut aikaa ja ajatukseni ovat selvinneet. Indeksiydin kasvanut tällä hetkellä 43%:ttiin, joka alkaa olemaan minusta hyvää kokoa ja kulut pysyvät kurissa. Minulla on ollut edelleen ajatuksissa kasvattaa indeksisijoituksia. Saan niillä hajautetusti ohjattua salkkuani haluttuun suuntaan. Tällä hetkellä sijoituksissani on pulaa pienistä yhtiöistä. Niillä on mahdollisuus päästä kovempiin tuottoihin ja alue, johon pitää jatkossa kiinnittää huomiota.


Indeksi ytimen suurimmat sijoitukset on käyty läpi korkosijoitusten tarkastelussa seuraavien osalta: Ishares JP Morgan USD Emerging Markets 6,58%, SPDR Barclays Capital High Yield Bond 3,72%, Ishares Iboxx Invest grade Corpotrate Bond 2,65%, Seligson & Co Corporate Bond-indeksirahasto 1,34%, Seligson & Co Euro Obligaatio A 0,98%. Lisäksi luen matalan kustannuksen merkintä palkkiottomat Seligson & Co Rahamarkkina rahaston ja Tapiola Kassakoron indeksi sijoituksiksi. Osakeindeksiytimestä on puolestaan jo käyty läpi Vanguard Emerging Markest ETF 4,38%, Seligson&Co:n Top 25 Pharmaceuticals 2,92%, IShares U.S. Prefferred Stock ETF 2,23%, Seligson&Co. Aasia-indeksirahasto 2,04% ja Vanguard FTSE All-World ex-US 1,91% salkusta. Samat osat jatkavat varmasti salkussani ja kasvatan osuuksia sopivien tilaisuuksien tullen.

Mainittujen sijoitusten jälkeen suurin indeksisijoitukseni on Ishares Internation Developed Property ETF joka sijoittaa S&P Developed ex US Property indeksiin eli rahasto sijoittaa muualle kuin USA:n kiinteistömarkkinoille. Tässä nyt tulee niitäyksi tämmöisen tarkastelun helmiä. Olen halunnut aikanaan välttää USA:n kiintristö sijoituksia ja uskonut muun maaliman tuottavan paremmin. Nyt tarkastellessa voi sanoa, että on käynyt päinvastoin. Kyseenalaistin jo vahvasti tämän sijoituksen mielekkyyden, mutta voin kuitenkin heti todeta, että ko. ETF:n arvostus on ihan eri luokkaa kuin Amerikan REIT rahastojen. Pohdiskelin jo kovasti REIT yhtiöiden verotuksen merkitystä rahaston tuottoon. Amerikassa REIT-tahastojen P/E:t ovat huomattavan korkeita, joten parasta lienee vain odotella.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF on seuraavana sijoituksissani 1,58% osuudella salkustani. Tämä on markkina, jota pidän monella tapaa tulevaisuuden kannalta hyvänä. Aasialainen on ahkera ja tunnollinen työntekijä, heillä kiinnostusta erilaisiin ”vempaimiin” ja väestön ikärakenne on nuori ja kasvaa vauhdilla. Osuus koulutetusta väestöstä kasvaa kokoajan. Uskon tulevaisuuden innovaatioiden tulevan kasvavissa määrin Aasiasta. Nyt on tietysti helppo sanoa, mutta Venäjä, Brasilia ja muut ovat riippuvaisia öljystä ja luonnonvaroista. Venäjän uho ei ole hyväksi myöskään taloudelle. Aasian maat on saaneet seurata tilannetta vierestä ja voivat jopa hyötyä muiden vaikeuksista. Markkina on varsin mielenkiintoinen huomioiden rahaston P/E 12.75 suhteutettuna kasvuun (14,8% edelliset viisi vuottaja) kasvunäkymiin ja kohtuullisen korkeaan pääoman tuottoon  (19.8% indeksillä). Kysymysmerkki on lähinnä mitkä ovat FED:in rahapolitiikan vaikutukset näihin talouksiin.

Seuraavaksi suurin sijoitukseni on Vanguard Total Stock Market ETF(VTI). Alkuperäinen hankintani oli varsin varovainen osto, koska se oli mielestäni ostohetkellä korkeasti arvostettu. Se on sitä edelleen, kuten myös Shiller P/E USA:ssa kymmeneltä vuodelta. Sen perusteella tuotot pitäisi olla matalat. Tämä ETF on vain kerta toisensa jälkeen yllättänyt minut hyvillä tuotoillaan. Siinä on alhaiset kustannukset ja laaja hajautus ja mukaan löytyy pienosakkeet. Tätä rahastoa on tuolla arvostuksella helpompi pitää, tuntuu, että arvostuksen jossain välissä laskettava ja se uskoakseni tapahtuu siinä vaiheessa, kun korot lähtevät nousuun.

Seligson Top 25 Brands on ollut salkussani varsin pitkään ja olen lisäillyt sitä pikkuhiljaa. Se on korkeasta arvostuksesta huolimatta tuottanut hyvin. Se sijoittaa nimensä mukaan maailman vahvimpia tuote merkkejä omistavien yhtiöiden osakkeisiin. Se on Suomensijoitustutkimuksen toiseksi paras rahasto viiden ja kymmenen vuoden periodilla. Siinä varsin mielenkiintoinen passiivinen valinta tehtynä ja kulut ovat varsin kohtuulliset. Tämä rahasto pysyy salkkuni ytimessä ja lisäyksiä tehdään sopivissa saumoissa.

Seuraavana on taas sitten salkun kivijalkaa eli kiinteistösijoituksia SPDR DJ Real Estate ETF (RWO). Olisin saanut kiinteistösijoitukset halvemmalla Vanguardin kautta, mutta en pystynyt hankkimaan Vanguardin rahastoja nettikaupan käynnillä välittäjältäni ja ne olisi hankittava kahtena eri rahastona, jolloin hankinta kustannukset olisivat nousseet. Sain koko paketin SPDR kautta ja ajoitus tuntui hyvältä, kuten se myös jälkeenpäin ajateltuna olikin, joten päädyin tähän ratkaisuun. Edelleen USA:n arvostus hiukan arvelutti minua. Jatkossa varmaan hankin Vanguardin edullisempia vaihtoehtoja.

Tämän jälkeen salkussani on iShares International Selcct Divedend ETF (IDV). Valikoin aikanaan sen tuomaan osinkoja salkkuun pankkikriisin jälkimainigeissa pelokkaana ja ajattelin saavani sitä kautta sijoitettavaa. Tämä ETF:n voidaan katsoa sisältävän arvo- ja osinko-osakkeita, P/eimerkkinä on varsin maltillinen 12. Tämän ETF järkevyys voidaan toki kyseenalaistaa verotuksellisista syistä ja korkeampien kustannuksien vuoksi. Siinä on silti salkkuuni erilaisia sijoituksia osakkeissa joihin muuten on hankala päästä käsiksi mm. Australiassa ja Englanissa. Rhasto on pärjännyt kahden ja kolmen vuoden aika jänteellä Vanguard FTSE All-World ex-US ETF:lle, joka mielestäni hyvä suoritus. Rahastossa on enemmän volatiliteetia, mutta se poikkeaa aika selvästi muusta salkustani ja sen maksama vuosi neljäksittäinen korkea osinko tuntuu aina hyvältä markkinoiden myllertäessä. Rahastolla paikkansa salkkuni ytimessä.

Vanguard FTSE Pcific ETF käy hyvin pitkälle samt kommentit kuin Seligson Aasia indeksi rahastoon. Rahastosta 56,6% on sijoitettu Japaniin. Japanin  ylle on maalailtu mustia pilviä ja sen paino rahastossa on suuri. Siitä huolimatta Japanin arvostus on matalahko. Voi olla, että Japani ei menesty tulevaisuudessa, mutta sitä hyvin hankala arvioida. Siellä on joka tapauksessa paljon suuria vakaavaraisia yhtiöitä, joilla on erittäin vahva brändi. Maantieteellinen asema on hyvä silmällä pitäen muun Aasia talouskehitystä. Indeksin paino kuitenkin muuttuu, mikäli Japani ei menesty. Tämä eri perustu veikkaukseen vaan rahasto on hyvin hajautettu. Kehitys arviot perustuvat hyvin paljon Japanin ikäjakaumaan, samalla ei huomioida, että lähialueilla on huomattavan paljon nuorta väestöä ja varsin mukavaa kehitystä. Katsellessani slakun suuripia sijoituksia en näe tulevaisuutta ollenkaan synkkänä, Toyota ja Samsung ovat menestyneet hyvin, niillä on hyvää uutta tekniikkaa esimerkkinä, tämän jälkeen listalla on vaikaita hyvää osinkoa maksavia pankkeja joiden tuotot paranevat aikanaan korkojen noustessa. BHP Billinton on varsin maltillisesti arvostettu. Kysymys on ehkä miksi sitten kaksi eri sijoitusta. Syy on varsin yksinkertainen. Saan tätä kautta osinkoja, jossa valuutat vaihtuvat ja arvioin sitten aian uudelleen mihin on järkevää mielestäni sijoittaa. Kustannuksia tulee verojen kautta, mutta tämä rahasto itsessän on edullinen. Pidän sen jatkossa ytimessäni.

Seligsonin Amerikka indeksi rahaston paino on jäänyt aika pieneksi salkussani. Olen nähnyt aikanaan Top Brandsin ja Top Pharman paremmiksi sijoituksiksi ja ovat sitä olleet tähän mennessä. Ihan mukavasti on tämäkin indeksi tuottanut ja pärjännyt monelle suoralle osakesijoitukselleni.  Jälki viisaana tätä olisi kannattanut hankkia enemmän, mutta toisaalta VTI:n tavoin arvostus arveluttaa tällä hetkellä. Tämän johdosta laitan rahani mielummin osinkoja maksavaan VTI:hin kuin tähän rahastoon. Aika on rahaa ja tämä tekee tuottoa. Tulevaisuutta on hankala ennustaa.

Seligson Eurooppa indeksirahasto on jäänyt Amerikan tapaan pienelle painolle. PIGS maiden sekä muiden Euroopan pankkien tilanne tuntui epävarmalta ja sijoitus vähän oudoksutti ja piti varovaisena. Hyviä tuottoja olisi ollut tässäkin tarjolla ja suurimmat yhtiöt näyttävät tällä hetkellä varsin hyviltä. Rahasto pysyy ytimessäni ja lisäilen sopivien tilaisuuksien tullen.

Osan Ruotsin sijoituksista olen hoitanut XACT OMXS30 rahastolla. Tästä rhastosta tulee varsin hyvään aikaan osingot kesällä jolloin useat yhtiöt ovat ottaneet jonkun aikaa laskua osinkojen maksujen jälkeen. Kokonaisuutena ETF sisältää setin varsin hyviä yhtiöitä mielestäni. Voi olla, että hoidan isomman osan Ruotsin sijoituksista jatkossa tämän rahaston kautta. Tosin on käynyt mielessä laajentaa ETF koko pohjolan alueelle. Se jää tulevaisuuden arvioitavaksi.

Olen saanut kommentteja aiheestakin, että salkkuni on liian hajautettu. Omasta mielestäni on kaikista tärkeintä, että itse pystyy elämään tehdyn sijoituspäätöksen kanssa. Tyrksyjä tulee aikanaan ja ne eivät yleensä ole niitä hetkiä jolloin kannatta tehdä liian suuria muutoksia. Minulla on pyrkimys tehdä keskimääräistä parempia sijoituksia jollain perusteella ja aina tehtävä omasta mielestään se hyvä ratkaisu. Tämä on johtanut minulla kohtuullisen suureen sijoitusten määrään ja olen niitä järjestelmällisesti karsinut.  Samalla olen pyrkinyt huomioimaan etteivät kulut nouse suuriksi. Edellä esitetyn ytimen saisi vähemmillä sijoituksilla hyvin lähelle samaa ja siinä on hyvin päällekkäisiä sijoituksia. Ne on tehty erin ajan kohtina ja eri suuruisina sijoituksina salkku tilanteen ja käytössä olleen käteisen perusteella.  Ytimen kustannukset ja kustannusrakenne on hyvä. Indeksiä ei voi voittaa poikkematta indeksistä. Sijoituksista tulee jatkuvaa osinkovirtaa, jotka pistää minut arvioimaa sijoituksia jatkuvasti uudestaan. Jokaisella kerralla pyrin parantamaan salkkuani.  Olen säännön mukaisesti pyrkinyt karsimaan huonoja sijoituksia poissa ja mielestäni salkkuni on parantunut. Salkkuni sijoitusten määrä on vähentynyt kuluvana vuonna viidellä kappaleella.

Aiemmat:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti