tiistai 18. joulukuuta 2012

Salkun pienemmät osakerahastot


Laitoin karkeasti rajaksi salkussa 1% pienemmät omistukset pieniksi. Tarkemmalla tarkastelulla voisi tietysti sanoa, että salkussani ei kuurikaan ole suuria sijoituksia. Joka tapauksessa tarkasteluni lähtee alle % omistuksista.

Seligson & Co Russian Properity on seuraavaksi suurin omistukseni. Rahastolla on pitkä ja menestyksekäs historia, vaikka viimeinen vuosi ei ihan loistokas ole ollut. Omistuksistani suuri osa on hankittu kuluneen vuoden aikana. Tutkimuksissa puhutaan, että kyseessä on yleensä tuuri. Tässä tapauksessa mielestäni toiminta poikkeaa aika merkittävästi tavallisesta rahastosta. Rahasto toimii markkinalla, jossa normaali markkinatalouden toiminta on vasta kehittymässä. Rahasto osallistuu ahkerasti omistamiensa yhtiöiden kehittämiseen. Venäjän markkina on tämän lisäksi yksi maailman alhaisimmilla voittokertoimilla toimivista markkinoista. Edelleen Venäjällä on ihan loistavat luonnonvarat ja sen taous kasvaa kohtuullista vauhtia. Toki alueella on poliittiset riskinsä. Jollei riskiä ota ei voi myöskään voittaa. Rahasto ei ole tuottosidonnaisen palkkionsa johdosta halpa. Minun on itse helpompi hyväksyä tuottosidonnainen kustannus kuin kustannus ilman mitään vastuuta. Näillä näkymin rahasto tulee pysymään salkussani ja lisäilen sitä aina sopivien tilaisuuksien tullen.

Seuraavaksi suurin sijoitus on myös kehittyvien markkinoiden Seligson rahasto. Seligson kehittyvät markkinat on kohtuullisilla kustannuksilla toimiva rahasto. Sen ideologia on indeksi ja arvoperusteinen, se perustuu Faman ja Frenchin tutkimuksiin. He soveltavat tutkimuksiensa tuloksia kehittyville markkinoille ja ovat tutkineet menetelmiensä toimivan myös kehittyvillä markkinoilla erinomaisesti. Olen lukenut tutkimuksia joissa tutkittu näiden arvoperusteiden rahastojen menestystä kehittyvillä markkinoilla ja ne eivät ole menestyneet toivotusti. Syyksi on selvinnyt verotus. Huomattava osa arvo-osakkeiden tuotoista on tullut osingoista. Rahastojen osingoista on peritty verot sekä kohde maassa, että rahaston kotimaassa. Verot pitäisi saada perittyä takaisin kohde maasta, mutta useissa tapauksissa ne voivat olla huomattavan korkeat ja jäävät useasti saamatta. Rahasto on ollut minulle tässä vaiheessa pieni pettymys. Olisi odottanut, että yhden prosentin tai suurempi ero palkkioissa kilpailijoihin näkyy menestyksessä enemmän. Merkintä ja lunastus käytäntö on myös hiukan hidas eikä suosi teknisen analyysin käyttöä. Tämän johdosta olen sijoittanut nyt myös Tapiola kehittyvät markkinat rahastoon. kerään tähän rahastoon varoja niin paljon, että saan tehtyä merkintöjä myöhemmin Vanguardin Emerging Markets ETF:ään. Seligson Kehittyvät Markkinat on tällä hetkellä salkussani hold-tilassa. Odottelen tilanteen kehittymistä, tarkoituksenani ei ole lisätä eikä myydä sijoituksia. Seligson Kehtittyvät markkinat on ollut heikoin kehittyvien markkinoiden sijoituksistani. En oikein keksi syytä sijoittaa tähän rahastoon, kun saan saman tuoton Vanguardin ETF.stä ja osingot päälle ainakin tällä hetkellä.

Seuraavaksi suurin sijoitukseni on Seligson Pohjois-Amerikka indeksirahasto. Se tuottanut minulle mukavan noin 12% vuosituoton. Kysymyksen voisi esittää miksi minulla ei ole sitä enemmän. Vastaus on varsin yksinkertainen. Minulla on paremmin tuottavia sijoituksia Amerikkaan, Seligson Top 25 Brands, Seligson Top 25 Pharmaceuticals ja Vanguard Total Stock Market. Tätä kirjoittaessa Tapiola Amerikka Rahaston myyminen salkusta pois näyttää virhe ratkaisulta. Tällä hetkellä Amerikan markkina tuntuu kohtuullisen hintavalta ja sen vuoksi en ole erityisellä innolla sijoittamassa tähän rahastoon. Sillä on omat etunsa, mm. sijoitukset Kanadaan ja osinkojen verottomuus yhdistettynä kohtuullisen suureen hajautukseen. Tällä hetkellä minulla salkun allokaation kannalta tavoitteena laajentaa sijoituksia kiinteistösektoriin Amerikassa ja pieniin osakkeisiin.  Tulen todennäköisesti tekemään pieniä indeksisijoitus lisäyksiä Seligson Pohjois-Amerikan muodossa. Rahasto on kustannustehokas ja sallii pienet sijoitukset kustannustehokkuuden kärsimättä.

Seuraava sijoitus on Tapiola Kasvu. Rahasto on ollut välillä liipasimen alla ja olen miettinyt sen poistamista salkustani, jotta minulla olisi vähemmän yksittäisiä sijoituksia. Rahasto on sitkeästi joka kerta läpäissyt seulani ja niin se tekee tälläkin kertaa. Kustannukset ovat korkeat verrattuna indeksi rahastoihin, mutta kohtuulliset verrattuna useisiin aktiivisiin rahastoihin (TER 1,40%, TKA 1,61%). Rahaston tavoitteena on valita 30-40 yhtiötä joiden odotetaan kasvavan tulevaisuudessa voimakkaasti. Rahasto tuo salkkuuni kasvuyhtiöitä ja pieniä yhtiötä, joita ei muuten löydy salkustani joiden arvioimiseen ja analysointiin minulla ei riitä aika ja taidot. Rahasto liikkuu selvästi alueella, jossa esiintyy ajoittain hinnoitteluvirheitä.

Seuraavaksi suurin jälleen aktiivinen rahasto Seligson Phoenix. Tämän rahaston kyydissä mennään lujaa niin alaskuin ylöskin. Kun siihen yhdistetään merkintä ja lunastus ilman palkkiota niin rahasto sopii hyvin teknisellä analyysillä käytävään kaupan käyntiin. Pyrin saamaan rahastolla positiivista vipua nousu kausiin ja saamaan laskukausiksi sen osuuden salkussa pieneksi. Lasken rahaston myös salkkuni arvosijoitukseksi. Salkun yhtiöillä on huomattavan alhainen P/B. Minua miellyttää rahastossa salkun hoitajan merkittävä oma omistus ja perustelut sijoituksista puolivuotisraporteissa. Tuottosidonnainen palkkio tuntuu oikeuden mukaisemmalta kuin suora korkea hallinnointi palkkio. Rahasto tulee pysymään salkussani ja toimii jonkinlaisena "pelilappuna".

Seligson Eurooppa indeksirahasto on salkkuni yksi kivijaloista. Sen osuus on jäänyt näinkin pieneksi Euroopan kohtuullisen vaisujen näkymien vuoksi ja toiseksi salkkuni kohtuullisen suuren Eurooppa painon vuoksi. Aion jatkossakin pitää rahastoa yhtenä salkkuni kivijaloista. Teen lisäsijoituksia tasaisesti. Tällä hetkellä salkkuni allokaatio kuitenkin kaipaa sijoituksia joita rahastosta ei löydy. Tuotto on ollut vaisuhko alle 10% vuositasolla, mutta löytyy siitä pari helmi merkintää, mm kesäkuun alusta olen saanut 11% tuoton tähän mennessä.

Tapiola Hyvinvointi tuli salkkuuni defensiivisenä sijoituksena finanssikriisin jälkimainingeissa. Olen lisäillyt rahastoa pieniä määri pikkuhiljaa. Olen myös pitänyt rahaston osakevalinnoista. Rahaston "vertailu indeksinä" minulla toimii Seligson Top 25 Pharmaceuticals. 10 vuoden tuotolla Hyvinvointi on edelleen kunnioitettavasti pärjännyt Seligsonille, vaikka viime vuodet ovat olleet hankalampia. Näyttää, että salkunhoitaja luottaa omaan systeemiinsä ja pitää valitsemistaan osakkeista kiinni. Hyvä niin, jatkan sijoitukseni kanssa samaan malliin.

Seuraava rahasato on Tapiola Infra. Olen tehnyt omat sijoitukseni Tapiola Kiinteistöön saadakseni kiinteistö painotusta. Olin hylkäämässä rahastoa salkustani, kun sijoitustyyli muuttui, en pitänyt siitä. Rahasto on myös hävinnyt indeksilleen. Tein päätöksen etten suostunut suoralta kädeltä ottamaan turhia kustannuksia ja totesin samalla rahaston sektorin olevan kohtuullisen defensiivisen. Rahapulassa tämä rahasto löytyy myytävien listalta. Uskon sen tilanteen olevan hetki jolloin rahasto on menestynyt muihin verrattuna kohtuullisesti.

Tapiola Aasia-Tyynimeri on tuottanut salkussani hyvin yli 12% vuositasolla. Olen kerännyt siihen sijoituksia Aasiaan, jonka tulevaisuuden näkymiä pidän hyvinä. Kun osuus on noussut riittäväksi, olen tehnyt myyntejä ja hankkinut samalle alueelle sijoittavaa ETF:ää. Tapiolan jatkuva säästäminen mahdollistaa merkintäpalkkiottoman merkinnän ja rahasto on toiminut tähän tarkoitukseen hyvin. Pisimmällä aika jänteellä viisi vvuotta se on onnistunut voittamaan mm. Sleigson Aasian tuotoissa, mutta lyhyemmällä aika jänteellä Seligson Aasia pärjännyt hyvin sitä vastaan. Rahasto pysyy näillä näkymin salkussa pienellä painolla. Painon kasvaessa suuremmaksi siirrän rahat ETF:iin kustannussyistä.

OP Suomiarvo on salkkuni pitkäaikaisin rahasto sijoitus. Laitoin siitä suurimman osan myyntiin kesäkuussa 2012. Syynä oli lähinnä liian suuri Suomi-paino salkussa. En myöskään nähnyt, että rahasto olisi pystynyt tekemään riittävää tuottoa salkun hoidolla. Pystyn nimeämään kaksi alhaisemmilla kustannuksilla toimivaa tämän rahaston lyönyttä rahastoa, Seligson Co. Suomi Indeksi rahasto ja Seligson Phoebus. Tulevat sijoitukseni mahdolliseen Suomi rahastoon tulevat näihin rahastoihin, jos sellaisia teen. Op Suomi Arvo jää salkkuuni näillä näkymin pieneksi benchmarkiksi Arvo sijoitusstrategiasta.

Tapiola Japani on salkussani sijoituksena, johon parempaakaan instrumenttia en ole oikein löytänyt. Japani arvostus taso on huoutteleva, sitä on lyöty kaikilla mahdollisilla keinoilla, tsunamit, velka-aste korkea, ydinvoima onnettomuus muutamia mainitakseni. Se sulkenut ydinvoimalat ja silti porskuttaa. Sen teknologia on erittäin kehittynyttä. Mielestäni se on ollut Kontratievin talvessa jo niin pitkään, että uudet kasvun siemenet olisi pitänyt kylvää. Omalla kohdallani näen siitä tiettyjä merkkejä, sieltä tulee mm. kehittyneet hybridiautot. Se ei ole ehkä tulevaisuuden tekniikka, mutta se on kenties ne ensiaskeleet kohti uutta autoilun aikaa. Rahasto itsessään on kallis eikä kovin kaksinen menestyskään ole sitä seurannut. Normaalisti käytän sijoituksissani Seligson Aasiaa, mutta, jos haluan sijoittaa puhtaasti Japaniin, niin käytän tätä rahastoa. Minulla on ollut mielessä siivota se kokonaan salkustani.
  
Pikkuruinen sijoitus salkussani on OP-Itä-Eurooppa.  Olen halunnut salkkuni Itä-Eurooppa sijoituksen, koska siellä on useita varsin hyvin kehittyviä alueita ja arvostustaso maltillinen. Näen Itä-Euroopan kärsivän myös Euroopan tilanteesta. Mm. Turkin tilanne esimerkkinä näyttää mielestäni hyvältä. Aiemmin minulla oli salkussani Tapiola Itä-Eurooppa, mutta OP:n rahasto näyttä pärjäävän sille. Minä olen aikanani aloittanut sijoitukseni OP-Itä-Eurooppa B:hen. Erityisesti Venäjällä on voimakas toukokuu ilmiö. Tämän johdosta rahaston tapa maksaa tuotto-osuus helmikuussa on tehnyt siitä paremmin tuottavan kuin A rahasto. Saatan lisätä sijoituksiani tähän rahastoon tulevaisuudessa. Suuret osuudet tulen hoitamaan ETF:llä.

Tapiola Kehittyvät Markkinat palasi salkkuuni jonkun aikaa sitten pienen tauon jälkeen. Sen menestys on ollut parempi kuin salkkuni toisen sijoituksen Seligsonin vastaavan rahaston. Toiseksi sen lunastus ja merkintä menettelyt sopii paremmin teknisen analyysin käyttöön. Tällä hetkellä näyttää, että tulen tekemään sillä pieniä merkintöjä kehittyville markkinoille ja rahaston koon kasvaessa myyn omistukseni ja sijoitan ne sitten Vanguard Emerging Markets ETF:ään.   

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti