perjantai 24. elokuuta 2012

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi


Nimesin tämän tarkoituksella hypoteesiksi enkä teoriaksi. Hypoteesi tulee muinaisesta Kreikasta ja tarkoittaa oletusta, ehdotusta tai olettamusta. Tieteessä se on oletus, jota koetellaan. Hypoteesin ja teorian ero tieteessä on epäselvä. Tässä tulee esille olennainen asia, jotta hypoteesi on voimassa pitää tehdä oletuksia.

Tehokkaiden markkinoiden on kehittänyt Eugene Fama ja ensimmäiset ajatukset on esitetty jo 1960-luvulla. Varsinainen teoria valmistui 1970, johon koottiin kaikki asiaan tehdyt tutkimukset. Johtoajatuksena voidaan pitää: Markkinat ovat täysin tehokkaat, kun hinnat heijastavat täysin kaiken informaation.

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin perusoletuksen mukaan kaikki informaatio heijastuu aina täysin hintoihin. Sijoittajilla on fundamentteihin perustuvat rationaaliset odotukset. Riskipreemio ei ole mahdollinen vaan sijoittajat on huomioinut ne toiminnassaan. Lisäksi oletuksena on, että transaktio kustannuksia ei ole, kaikki informaatio on kaikille maksuttomasti saatavissa ja kaikilla ymmärrys nykyisestä hintatasosta.

Tehokkailla markkinoilla sijoituksista osto- ja myyntitarjouksilla kilpailevat sijoittajat saavat hinnat asettumaan tasolle, joka vastaa kaikkea saatavalla olevaa informaatiota.


Koska teoria ei sellaisenaan saanut akateemista hyväksyntää, Fama on jakanut teorian kolmeen luokkaan: Heikko, keskivahva ja vahva.

Heikon teorian mukaan kursseihin heijastuu kaikki mennyt informaatio, jonka seurauksena tekninen analyysi on hyödytöntä.

Keskivahvan mukaan kursseihin heijastuu kaikki vanha informaatio ja kurssit muuttuvat heti vastaamaan uutta markkinoille tullutta tietoa. Tämänä vuoksi fundamenttianalyysi on turhaa.

Vahvan muodon mukaan näiden lisäksi kurssit pitävät sisällään lisäksi kaiken sisäpiiri informaation. Sisäpiiri informaation käyttö on kuitenkin kriminalisoitu

Lopuksi: Olen nähnyt Eugene Famasta ohjelman, jossa häntä haastatellaan. Hän toteaa siinä vapaasti suomennettuna tehokkaiden markkinoiden teoriasta. Se ei ole täydellinen teoria. Silti, se on melko hyvä teoria. Olen saamaa mieltä, sitä koeteltu ja kestää koettelun. . Jatkossa aion jossain vaiheessa kuitenkin tarkastella tätä teoriaa kriittisesti.

Tehokkaista markkinoista muualla verkossa:
http://www.taloudellinenriippumattomuus.com/2009/12/tehokkaat-markkinat.html
http://warrengrahaminosinkopuu.blogspot.fi/2012/02/tehokkaat-markkinat-ja-arvosijoittaja.html
http://blogi.arvosijoittaja.fi/2011/09/piensijoittajan-pelikentta.html

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti